Poniżej przedstawiona jest lista zdigitalizowanych dokumentów dostępnych w sieci lokalnej Biblioteki. Część z nich dostępna jest także w Bibliotece Cyfrowej – Regionalia Ziemi Łódzkiej.

 

Uruchomienie nowej Biblioteki Cyfrowej - Regionalia Ziemi Łódzkiej!

 

 

 

 

 

 

Ta strona wykorzystuje pliki Cookies. Zobacz politykę dot. cookies.


Książki (373/381)

125-cio lecie Konstytucji na ziemiach piotrkowskiej, sieradzkiej i kaliskiej. (1)

25 sprawozdanie jubileuszowe Banku Ludowego w Pabianicach Spółdzielni z o.o. za okres 1902-1927 (1)

25-lecie Zw. Wł. Robotniczego Klubu Sportowego "Lechia" w Tomaszowie Mazowieckim : 1923-1948 (1)

50 jubileusz Tomaszowskiej Ochotniczej Straży Ogniowej : 1877-21 VIII-1927 (1)

Aberstein Josef - Gravernoe Zavedenie i Fabrika Kaucukovyh Stempelej :katalog (1)

Alcott Louisa May - Mali mężczyzni : powieść (1)

Alfavitnyj spisok naselennyh mest petrokovskoj gubernii , sostavlennyj v 1899-1900 godach (1)

Alperin Aron - Żydzi w Łodzi : początki Gminy Żydowskiej 1780-1822 (1)

Angerstein Wilhelm Petrus - Andenken an die Jubelfeste in der St. Johannisgemeinde zu Łodź am 8. und 10. Oktober 1909 (1)

Anhang zur Festschrift zur Feier des 100-jährigen Jubiläums der Webermeister-Innung zu Lodz : 1824-1924 (1)

Augustyniak Jan - Bibljoteka Publiczna w Łodzi (1)

Augustyniak Jan - Bibljoteki i czytelnictwo w Łodzi : rozwój i stan obecny (1)

B.A.J. - Walka o swobodę prasy w Anglii (1)

Bardzki Artur - Towarzystwa Kredytowe Miejskie (2)

Barrie James Matthew - Przygody Piotrusia Duszka (1)

Baruch Maksymilian - Pabianice, Rzgów i wsie okoliczne : monografia historyczna dawnych dóbr Kapituły Krakowskiej w sieradzkiem i łęczyckiem (1)

Barwiński Tadeusz ; Łódzka Orkiestra Symfoniczna - Sprawozdanie Zarządu Łódzkiej Orkiestry Symfonicznej : za sezon zimowy 1915-16 (1)

Bełcikowski Adam - Ks. Stanisława Grochowskiego żywot i pisma (1)

Biart Lucien - Podróż mimowolna (1)

Biernacka Konstancja - Podróż z Włodawy do Gdańska (1)

Böhm Franz - Litzmannstadt : Geschichte und Entwicklung einer deutschen Industriestadt (1)

Bolland Arnold - Towaroznawstwo w monografiach : kawa (1)

Brückner Aleksander - Kazania średniowieczne (1)

Brzękowski Jan (1903-1983) [et al.] - O sztuce nowoczesnej (1)

Brzozowski Tadeusz - Sprawozdanie dowódcy oddziału ćwiczebnego inż[yniera] Tadeusza Brzozowskiego z wyjazdu na zawody międzynarodowe w Turynie (1)

Burnett Frances Hodgson - Mały lord (1)

Buyno - Arctowa Maria - Czytajmy sami : powiastki dla najmłodszych. Książka druga (1)

Campe Joachim Heinrich - Biblioteczka dziecinna. T. 3 (1)

Cervantes Michał Saavedra ; Kamiński Zbigniew - Don Kiszot z La Manczy i jego przygody (1)

Chloraktin "Boruta" : sól sodowa chloraminu kwasu paratoluolosulfonowego i jego zastosowanie w lecznictwie i higjenie (1)

Chodyński Adam - Żywot sługi bożego błogosławionego Rafała z Proszowic (1)

Chodźko Ignacy - Wybór pism Ignacego Chodźki (1)

Choroszucho Antoni et al. - Białostocki numizmatyk (1)

Chrzanowski Wojciech - Pisma wojskowo - polityczne (1)

Cybulski Stefan - Odzież starożytnych Greków i Rzymian (1)

Cyganiewicz Stanisław Zbyszko - Na ringach całego świata : księga wspomnień (1)

Czétz János - Jenerał Bem w Siedmiogrodzie i Węgrzech r. 1848 i 1849 (1)

Dalton Hermann - Johannes a Lasco : Beitrag zur Reformationsgeschichte Polens, Deutschlands und Englands (1)

Dańczuk Władysław - Walka wręcz, boks, szermierka (1)

Dekowski Jan Piotr (1907-1988) - Powstanie styczniowe 1863-1864 w Tomaszowie Mazowieckim i sąsiednich powiatach (1)

Dekowski Jan Piotr (1907-1988) - Tomaszów Mazowiecki : przewodnik po mieście i okolicy (1)

Del Soldato Camilla - Powieść o czternaściorgu dzieciach (1)

Delden Eduard van - Ansichten von Blumerode (1)

Denkschrift anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Lodzer Christlichen Wohlthätigkeits-Vereins : umfassend die Jahre 1877 bis Ende 1901 (1)

Der Herbst - Feldzug 1914 : der Abschluss der Operationen im Westen und Osten : mit einundzwanzig Karten und Skizzen (2)

Dickens Karol - Opowieść wigilijna (1)

Dienst=Instruction der Tomaszower freiwilligen Feuerwehr als Anhang der bestätigten Statuten (1)

Dla Polski : Łódź w Legjonach (1)

Dobrzyński Konstanty - Czarna poezja (1)

Dobrzyński Konstanty - Żagwie na wichrach (1)

Drugi Powszechny spis ludności z dn. 9 XII 1931 r. : mieszkania i gospodarstwa domowe, ludność, stosunki zawodowe : miasto Łódź (1)

Dziadek Józef - Działalność chirurgiczna lekarza Stanisława Teofila Rybickiego w Skierniewicach (1)

Dziadek Józef - Działalność Stanisława Teofila Rybickiego jako lekarza powiatowego w Skierniewicach (1)

Dziecięce igraszki - figle i fraszki (1)

Dziennik psotnego Jurka (1)

Eichler Adolf - Zwischen den Fronten : Kriegsaufzeichnungen eines Lodzer Deutschen (1)

Eilsberger Ernst (1868-1947) - Der Durchbruch bei Brzeziny am 24. November 1914 (1)

Fabryka Mebli Trzcinowych i Wyrobów Koszykarskich (Łódź) - Pletenyâ modnyâ mebeli = Modne meble plecione = Moderne Korbmobel (1)

Feinkind Mojżesz - Dzieje Żydów w Piotrkowie i okolicy : od najdawniejszych czasów do chwili obecnej (1)

Festschrift zum 50 jährigen Jubiläum des Kirchengesangvereins der evang.-lutherischen St. Johannis-Gemeinde zu Lodz : 1884-1934 (1)

Fichna Bolesław - Dzień 11 listopada 1918 r. w Łodzi : (ze wspomnień uczestników) (1)

Filipowicz Benedykt (red.) - "Dzień ubogich" w Łodzi, 17 września 1911 roku : jednodniówka (1)

Flatt Oskar - Opis miasta Łodzi pod względem historycznym, statystycznym i przemysłowym (2)

Forelle Mojżesz - O kalendarzu żydowskim (1)

Frankental Mordechaj (red.) - Łódź społeczna : almanach. T. 1 (1)

Führer durch Lodz = Putevoditel' po Lodzi. 1898 (1)

Führer durch Łódź. 1893 (1)

Galiński Adam - Dzień 11 listopada : święto państwowe Rzeczypospolitej Polskiej : poradnik dla nauczycieli i dla urządzających obchody (1)

Gedenkschrift aus Anlass des 20-jährigen Bestehens des Deutschen Gymnasiums zu Lodz : 6 IX 1908 - 1928 (1)

Gembarzewski Bronisław - Rodowody pułków polskich i oddziałów równorzędnych od r. 1717 do r. 1831 (1)

Genlis Stéphanie Félicité du Crest - Wieczory zamkowe, albo ciąg nauki obyczaiow do poięcia młodzi przystosowany. [Cz. 3] (1)

Gielec Emil (1896-1942) - Archikolegjata Łęczycka w narodowo-królewskiej wsi Tumie (1)

Giżycki Kamil - Polowania egzotyczne (1)

Godlewska Janina - Ninka (1)

Goliczewski Władysław - Walecznych tysiąc: pamiętniki sierżanta W.Goliczewskiego z wojny polsko-bolszewickie (1)

Gombrowicz Witold - Przeciw poetom ; Sienkiewicz (1)

Gorski Stefan - Łódź spółczesna : obrazki i szkice publicystyczne (1)

Gortat Wincenty (1899-1987) - Góra Bałdrzychowska i Byczyna : opis porównawczy wsi na gruntach scalonych i wsi mającej szachownicę (1)

Grabowski Bronisław - Boruta : dramat z podań ludowych w 5 aktach z prologiem (1)

Grabowski Ignacy - Grunwald (1)

Grabowski Tadeusz Stansław (pseud. Ziemowit Buława) - Piotrków na wiosnę 1915 roku : (z notatek i wrażeń legionisty) (1)

Gry i zabawki dla dzieci : naśladowane z francuzkiego : z dziesięcią rycinami kolorowanemi (1)

Gutentag Stanisław - Kilka uwag o walce z brudem i chorobami zakaźnemi na terenie publicznych szkół powszechnych miasta Łodzi (1)

Hajkowski Zygmunt - Boruta : podania (1)

Helmoldus - Helmolda Kronika sławiańska z XII wieku (1)

Hertz Mieczysław - Ananke : baśń dramatyczna w sześciu obrazach (1)

Hertz Mieczysław - Łódź w czasie wielkiej wojny (1)

Hertz Mieczysław - Łódzki Bataljon Robotniczy Z.A.B.23 (1)

Hirszberg F. - O kręgach Ichtyosaurów i Plesiosaurów z kimerydu i portlandu okolic Tomaszowa Rawskiego = Sur quelques vertebres des Ichtyosaurients et des Plesiosauriens du kimmeridgien et du Portlandien des environs de Tomaszów Rawski (1)

Hoffmann Heinrich - Der Struwwelpeter : oder lustige Geschichten und drollige Bilder für Kinder von 3 bis 6 Jahren (1)

Hoffmann Heinrich - Złota różdżka : czytajcie dzieci, uczcie się jak to niegrzecznym bywa źle (1)

Hoffmanowa Klementyna - Druga książeczka Helenki : powieści dla dzieci zaczynających już czytać gładko (1)

Hoffmanowa Klementyna - Pamiątka po dobréj matce czyli Ostatnie jéj rady dla córki (1)

Hohendlingerówna Halina (Ciocia Hala) - Przygoda Małgosi na kiermaszu (1)

Holcgreber Jan (red.) et al. - Księga pamiątkowa dziesięciolecia Samorządu Miasta Łodzi : 1919-1929 (1)

Hołd Grunwaldowi : album pamiątkowe[!] (1)

Hube Romuald - Kościół parafialny stary i nowy w Radomsku (1)

Hundert Jahre göttlicher Gnade und Arbeit an der ev. luth. Gemeinde zu Pabjanice : sind sie auch Dir zum Segen geworden? : kurze Geschichte der ev. luth. Gemeinde zu Pabjanice zum 100=jährigen Jubiläum am 12. Juni 1927 (1)

Informator : Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Bibliotek w Pabianicach (1)

Informator i Plan m. Łodzi (1)

Jakobs Theodor (1869-1947) - Der Löwe von Brzeziny (1)

Janowski Aleksander - Wycieczki po kraju (1)

Jarmolińska Helena - Przygody Ta i Ma : opowiadanie dla młodzieży z czasów dzieciństwa ludzkości (1)

Jasiński Stefan (red.) - Dzień Spółdzielczy : jednodniówka wydana nakładem Piotrkowsko-Opoczyńskiego Związku Spółdzielni Spożywców (1)

Jasiński Stefan (red.) - Tęczowy dzień : jednodniówka Dnia Spółdzielczości (1)

Jażdzewski Władysław - Wykopalisko Jarocińskie a mianowicie monety Bolesławów Czeskich (1)

Jednodniówka "Księgarz Polski" : Łódź, 1go września 1909 roku (1)

Jednodniówka hufców szkolnych Organizacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet do Obrony Kraju (1)

Jednodniówka młodzieży VIII-io klasowego Gimnazjum Humanistycznego w Koninie : czerwiec 1922 roku (1)

Jednodniówka na dochód wielkiej kwesty ogólnokrajowej "Ratujcie dzieci" : Łódź 11 czerwca 1916 r. (2)

Jednodniówka Pabjanicka : Ratujcie dzieci : Pabjanice w czerwcu 1916 r. (1)

Jednodniówka wydana przez Redakcję "Młodzieńczego Lotu" z okazji poświęcenia gmachu "Osiedla" w Sokolnikach : 14.X.1934 (1)

Jednodniówka wydana z okazji dziesięciolecia istnienia szkół powszechnych w Łodzi : 1918-1928 : pisemko poświęcone młodzieży szkolnej (1)

Jednodniówka z okazji dziesięciolecia istnienia szkoły powszechnej dla starszych : 1918-1928 (1)

Jednodniówka z okazji Dziesięciolecia Szkolnictwa Powszechnego (I przed narodem niosą oświaty kaganiec : 1918-1928) (1)

Jednodniówka Łęczycka (1)

Jeżewski Mieczysław, Kaźmierczak Stefan, Śliwiński Jeremi (komitet red.) - Radość życia : jednodniówka Oddziału Łódzkiego Związku Harcerstwa Polskiego (1)

Józefowicz Marjan - Dzikusy (1)

Kaiserlich Deutschen Generalgouvernement Warschau - Das Generalgouvernement Warschau : eine Bilderreihe aus der Zeit des Weltkrieges (1)

Kalinowski Kazimierz - Za siedmiu górami : baśnie i klechdy oryginalne i naśladowane (1)

Kański Jordan - Szkoły piotrkowskie. Zeszyt 1 (1)

Karpińska-Woyczyńska Ludwika - Badanie dzieci umysłowo niedorozwiniętych ze szkół powszechnych m. Łodzi (1)

Karpińska-Woyczyńska Ludwika - Miejska Pracownia Psychologiczna w Łodzi (1)

Karpiński Światopełk - Trzynaście wierszy (1)

Karwasińska Jadwiga (1900-1986) - Sąsiedztwo kujawsko-krzyżackie : 1235-1343 (1)

Katalog książek polskich Czytelni D. E. Friedleina księgarza w Krakowie, w Rynku Głównym nr 237 (1)

Katalog Wystawy Rolniczo-Ogrodniczo-Hodowlanej w Łęczycy urządzonej przez Okręgowe Towarzystwo Rolnicze dnia 30 września, 1 i 2 października 1927 r. (1)

Każdy (Everyman) : średniowieczny moralitet angielski (1)

Kieszkowski Witold (1903-1950) - Powiat rawsko-mazowiecki (1)

Kirchmayer Jerzy - Kampania wrześniowa (1)

Kirszrot Jakób - Prawa Żydów w Królestwie Polskiem : zarys historyczny (1)

Kisielewski Jan August - W sieci (1)

Kisielnicka Józefa (Esteja [pseud.]) - Królewicz Kędziorek i Królewna Perełka (1)

Klaczko Julian - Wieczory florenckie. (Causeries Florentines) (1)

Klebanowski Sylwester - Zasady kierowania szkołą (1)

Klikar Robert et al. - W setną rocznicę założenia Zgromadzenia Majstrów Tkackich w Łodzi : 1824-1924, 9 listopada (1)

Kneifel Eduard (1896-1993) - Das Kirchspiel Brzeziny : zur 100-jährigen Jubiläumsfeier der evangelisch-lutherischen Kirche in Brzeziny am 10 September 1933 (1)

Kneifel Eduard - Die evangelisch-augsburgischen Gemeinden der Kalischer Diözese : Forschungen zur Geschichte der evangelisch-augsburgischen Kirche in Polen. Bd. 1 (1)

Kobierzycki Józef - Nieznane zakątki powiatu sieradzkiego : (od Sieradza do Widawy) (1)

Koleczko Walenty - Dla ciebie Polsko, dla twej wolności i chwały : ze wspomnień powstania styczniowego : ku uczczeniu pamięci poległych bohaterów męczenników, żołnierzy powstańców w grodzie Trybunalskim 1863-1864 roku (1)

Kolk Wilhelm - Die Batterie Lancelle und die weissen Teufel bei Brzeziny (1)

Koneczny Feliks - Jan III Waza i missya Possewina (1)

Konopnicka Maria - O Janku Wędrowniczku (2)

Konopnicka Maria - Poezje dla dzieci (1)

Kossmann Oskar (1904-1998) - Rozwój terenów rolniczych w puszczy łódzkiej : wiek XIII-XVIII (1)

Kot Stanisław - Kartka z przeszłości Piotrkowa w 1846 roku : oraz z herbem m. Piotrkowa (1)

Kołodziński B. - Geografja Królestwa Polskiego : podług najnowszych żródeł (1)

Kołtoński Mieczysław - Album Teatru Miejskiego w Łodzi : [1922-1927] (1)

Kraków Paulina - Wspomnienia wygnanki (1)

Krasicki Ignacy i in. - Bayki i przypowieści tudzież Bayki nowe Ignacego Krasickiego z przydaniem baiek z różnych autorów : dla użytku dzieci przedrukowane (1)

Kraszewski Józef Ignacy ; Siemaszko Olga (il.) - Dziad i baba (1)

Kraushar Aleksander - Nowe przyczynki do dziejów żywota i spraw Olbrachta Łaskiego, wojewody sieradzkiego : (1533-1605) (1)

Króliński Kazimierz [pseud.] - ABC. (1)

Krótki zarys historji Związku Majstrów Fabrycznych Rzeczypospolitej Polskiej : 1890-1930 (1)

Krótki zarys powstania i działalności Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Piotrkowie Tryb. : 1906-1931 r. (1)

Kruse Georg Richard - Albert Lortzing (1)

Krzywicki Ludwik - Znaczenie związków zawodowych (1)

Krzyżanowski Adam, Kumaniecki Kazimierz Władysław - Statystyka Polski (1)

Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego : 1918-1928 (1)

Księga pamiątkowa Akademickich Kół Pabjaniczan : wydana w 10 rocznicę powstania organizacji (1)

Księżacy i Księstwo Łowickie (Ziemia : zeszyt monograficzny łowicki) (1)

Kukiel Marian - Jazda polska nad Moskwą (1)

Kupsch Eduard - Geschichte der Baptisten in Polen : 1852-1932 (1)

Kurzer Abriss der Geschichte der Tomaszower Evangelisch-Augsburgischen Gemeinde nebst Rechenschafts-Bericht über den Bau der neuen "Erlöser"-Kirche in Tomaszow (1)

Kwiatkowski Władysław (1879-1954) - Prymasowska Kapituła i Kolegiata w Łowiczu (1433-1938) (1)

Lalka : podarunek młodym panieneczkom z obrazkami : rozmowy, powiastki, bajeczki dla dzieci (1)

Lamé Fleury Jules Raymond - Mitologija dla dzieci (1)

Lehmann Georg - Geschichte der evang.-augsburgischen Gemeinde zu Zduńska-Wola (1)

Lerue Adam - Abecadlnik z historyi polskiej (1)

Limanowski Zygmunt - Zniszczenia wojenne w budowlach b. Królestwa Polskiego (1)

Litten I. Edvard - Promyšlennost' Rossii v slovah i kartinah. I-aâ čast' (1)

Lorentowicz Jan - Ladislas Reymont : (essai sur son oeuvre) (1)

Lorentowicz Jan - Młoda Polska. 1 (1)

Lorentowicz Jan - Spojrzenie wstecz (1)

Lubicka Józefa - Ach! Jaka ładna książeczka : powiastki i wierszyki dla grzecznych dzieci (1)

Martynowski Stanisław - Barykady. Cz. 1, Towarzysz Pająk - rok 1905 (1)

Martynowski Stanisław - Pod słupem szubienicy (1)

Martynowski Stanisław - Polska bojowa (1)

Martynowski Stanisław - Łódź w ogniu (1)

Martynowski Stanisław - Łódzka dziesiątka bojowa (1)

Materjały do monografji sanitarnej miasta Łodzi Z. 1 (1)

Matys Karl Gustav (red.), Kriese Hans (red.) - Festschrift zur Feier des 50[fünfzig]jährigen der Lodzer Freiwilligen Feuerwehr : 14 V 1876-1926 (1)

Małe muzeum dla pilnych dzieci. T. 1-2. (1)

Mały naturalista czyli Sposoby zapoznawania się z naturą (1)

Metzner Fryderyk Gottlob - Gesang zur Weihe des neuerbauten Meisterhauses der Löblichen Weberinnung zu Lodz am 3ten September 1839 (1)

Mickiewicz Adam - Powrót taty (1)

Mikłaszewski A. - Strejki i kwestja społeczna : prawo strejku (1)

Mogilnicki Aleksander - Kodyfikacya zasad etyki adwokackiej : (streszczenie) (1)

Mogilnicki Aleksander - L'Appello e la Cassazione nel nuovo codice polacco di procedura penale (1)

Mogilnicki Aleksander - Niezawisłość sędziów w nowym ustroju sądowym (1)

Mogilnicki Aleksander - Z jasnych dni : poezye Aleksandra Mogilnickiego (1)

Mogilnicki Aleksander - [Władza dyskrecyonalna sędziego kryminalnego] (1)

Monniot Victorine - Dziennik Małgorzatki. T. 1 (1)

Morawski Michał - Synod piotrkowski w roku 1589 (1)

Mosse Rudolf.Oprac. - Polen : Adressbuch für Industrie, Handel und Landwirtschaft = Polska : księga adresowa dla przemysłu, handlu i rolnictwa (1)

MWRiOP - Program nauki w państwowych seminarjach nauczycielskich (1)

MWRiOP - Program nauki w publicznych szkołach powszechnych (1)

Na popis publiczny uczniów szkół wydziałowych łowickich XX. Piiarów odbywać się maiący dnia 21, 22, 24 lipca rano od godziny 8 do 12 prześwietną publiczność Rektor i Nauczyciele zapraszaią (1)

Na popis publiczny uczniów Szkoły Wydziałowéy Łęczyckiéy maiący się odbywać w dniach 27 i 28 lipca 1827 r. Rektor wraz ze Zgromadzeniem Nauczycielskiém szanowną publiczność zaprasza (1)

Na Wyspie Szczęśliwości (1)

Na złote gody Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach k/Lodzi : jednodniówka jubileuszowa (1)

Nad Niemnem : jednodniówka ku czci Elizy Orzeszkowej w XXIII rocznicę jej zgonu : Grodno, 18 maja 1933 / [red. Stanisław Ziemak] (1)

Naszej szkole i naszemu miastu w hołdzie : jednodniówka uczennic klasy ósmej Gimnazjum Zofji Pętkowskiej i Wiktorji Macińskiej w Łodzi. (1)

Nałkowski Wacław - Forpoczty : książka zbiorowa (1)

Nodier Charles - Skarb bobowy i kwiatek groszku ; Poczciwy gieniusz ; Historya psa Holzmanowego (1)

Nowakowski Bogdan - Miś w miasteczku : wesoła bajka o głodnym niedźwiadku, okrutnym Cyganie i dzielnych dzieciach, wierszem napisana i rysunkami ozdobiona (1)

Nowosielski Teofil - Bajki i powiastki : oryginalne i naśladowane (1)

Nowosielski Teofil - Illustrowany abecadlnik historyczny dla dzieci polskich (1)

Nullus Andrzej (red.) - Życie łódzkie : jednodniówka (1)

Ochotnicza Straż Pożarna w Pabjanicach - 50-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pabjanicach : 1880-1930 (1)

Oczykowski Romuald - Obrazy cudowne w dawnym powiecie łowickim : (Łowicz, Domaniewice, Miedniewice) (1)

Oczykowski Romuald - Przechadzka po Łowiczu (1)

Oksiński Józef - Józefa Oxińskiego wspomnienia z powstania polskiego 1863/64 roku (1)

Oppman Artur (Or - Ot) - Abecadło polskich dzieci w krajobrazach (1)

Oppman Artur - Kot w butach (1)

Oppman Artur - O Jasiu dręczycielu, o Józiu gapicielu, o Cesi cmokosi i o spalonej Zosi (1)

Oppman Artur - Śpiąca królewna : baśń wierszem (1)

Orłow Paweł - Wykaz fabryk i zakładów europejskiej Rosji i Królestwa Polskiego (1)

Osiński Józef Herman, Bystrzycki Jan Gwalbert - Fizyka x[iędza] Józefa Osińskiego (1)

Ostrowski Antoni - Privat - Mittheilungen in Betreff der zu Tomaszow Mazowiecki im Königreich Polen begonnenen grossen Ansiedlungen... (1)

Ostrowski Wacław - Świetna karta z dziejów planowania w Polsce : 1815-1830 (1)

Otto Heinrich - Das Evangelische St. Johannis-Krankenhaus (1)

P. Burmistrzowi A. Łatkowskiemu życzliwi obywatele m. Rudy-Pabjanickiej : [album pamiątkowy] (1)

Pabianickie Towarzystwo Śpiewacze - Geschichte des Pabianicer Männer-Gesang-Vereins in der Zeit von 1888-1913 (1)

Pamięci Janiny Złotnickiej (1)

Pamiętnik Towarzystwa "Kropla Mleka" w Łodzi : 1904-1926 (1)

Pani Dulska, jej kotka i piesek (1)

Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Skierniewicach (1)

Pawiński Adolf - Księgi sądowe łęczyckie. Cz. 3, [Materyjały do historyi języka polskiego z końca XIV i początku XV w. na podstawie ksiąg sądowych: łęczyckich, orłowskich i brzezińskich] (1)

Pawiński Adolf - Ostatnia Księżna Mazowiecka : obrazek z dziejów XVI wieku (1)

Petzholdt Julius - Handbuch Deutscher Bibliotheken (1)

Petzholdt Julius - Katechismus der Bibliothekenlehre (1)

Pichler Anton - Schloss Dambritsch : [album fotografii] (1)

Pierwsze dziesięciolecie eksploatacji Łódzkich Elektrycznych Kolei Dojazdowych: 1901-1910 (1)

Pierwszy powszechny spis Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 1921 roku : mieszkania, ludność, stosunki zawodowe : województwo łódzkie. (1)

Podarunek dla dobrych dzieci : wiadomości z mitologii i historyi starożytney (1)

Podręczny Rejestr Handlowy (1)

Pogorzelski Walery - Pamiątka koronacji obrazu Matki Boskiej w Charłupi Małej ziemi sieradzkiej diecezji włocławskiej (1)

Pogotowie Ratunkowe w Łodzi - Księga pamiątkowa 25-lecia pracy Pogotowia Ratunkowego w Łodzi (1)

Polska Macierz Szkolna. Koło (Pabianice) - Na pamiątkę dwudziestolecia Koła Polskiej Macierzy Szkolnej w Pabjanicach : 1905-1925 (1)

Proekt obśčago ustava rossijskich żelaznych dorog (1)

Przebojem : jednodnówka jubileuszowa - zob. w sekcji Czasopisma w katalogu "Przebojem : miesięcznik uczniowski pośw. nauce i rozrywce" (0)

Przedpełski J. - Sprawozdanie z drugiego Zjazdu Przedstawicieli miast ziemi Kaliskiej, odbytego w dniu 30-go listopada 1919 r. w Kaliszu, w sprawie aprowizacji miast (1)

Przedpełski J. - Walka o tani chleb dla miast : sprawozdanie ze Zjazdu Przedstawicieli miast Ziemi Kaliskiej, odbytego w dniu 7 września 1919 r. w Kaliszu (1)

Przemysł chemiczny w Polsce : Spółka Akcyjna w Zgierzu - "Boruta" Zgierz : modne kolory (1)

Przewodnik po wystawie rzemieślniczo-przemysłowej w Łodzi 1912 (1)

Przyboś Julian ; Strzemiński Władysław (ułożył graf.) - Z ponad (1)

Przybyszewski Stanisław - Śnieg (1)

Przygodzki Wincenty (1870-1947) - Z przeszłości Wielunia : przyczynek do historii diecezji częstochowskiej (1)

Pudłowski Tadeusz - Kot w butach (1)

Pudłowski Tadeusz - Zochna w krainie śnieżek (2)

Rapalski Stanisław - Inkorporacja terenów i plany regulacyjne m. Łodzi (1)

Rasiński Faustyn - Towarzystwa Kredytowe Miejskie w Królestwie Polskiem i Cesarstwie Rosyjskiem w latach 1906-1909 (1)

Rawita-Witanowski Michał - Dzieje Towarzystwa Dobroczynności dla Chrześcijan w Piotrkowie Trybunalskim z powodu pięćdziesięciolecia istnienia : 1885-1935 (1)

Rawita-Witanowski Michał - Ilustrowane okolice Piotrkowa (1)

Rawita-Witanowski Michał - Katalog zbiorów Towarzystwa Krajoznawczego na Zamku Królewskim w Piotrkowie Trybunalskim (1)

Rawita-Witanowski Michał - Przewodnik po Piotrkowie Trybunalskim : (z planem miasta) (1)

Rawita-Witanowski Michał - Wspomnienia o starym Piotrkowie Trybunalskim (1)

Rawita-Witanowski Michał - Zamek królewski w Piotrkowie siedzibą Towarzystwa Krajoznawczego (1)

Rembieliński Rajmund - Raporty prezesa Komisji Województwa Mazowieckiego z lat 1823-1830 (1)

Reymont Władysław Stanisław - Ziemia obiecana : powieść (2)

Roguska Z., Korupczyńska R. - Święto niepodległości : materiały na uroczystości szkolne w dniu 11 listopada (1)

Rosset Edward (1897-1989) - Alkoholizm w miastach polskich (1)

Rosset Edward (1897-1989) - Łódź w latach 1860-70 : zarys historyczno - statystyczny (1)

Rosset, Edward (1897-1989) - Prostytucja i choroby weneryczne w Łodzi (1)

Różycki Tadeusz - Brzeziny (19-24 XI 1914 r.) (1)

Rybacki Karol - Księżanka Zocha : powieść z życia włościan Księstwa Łowickiego (1)

Rybacki Karol - Notatki jeńca z Dänholmu i zamku Celle (1)

Rybus Henryk (1907-1974) - Biblioteka kolegiaty łaskiej (1)

Rżewski Aleksy (red.), Wojtyński Jan (oprac.) - Dziesięć lat Odrodzonej Polski Niepodległej w życiu powiatu łódzkiego : 1918-1928 : [księga pamiątkowa] (1)

Rżewski Aleksy - Prace statystyczne Zarządu Miejskiego w Łodzi 1918-1934 : na tle zagadnień statystyki i polityki komunalnej (1)

Rżewski Aleksy - Przemówienia na grobach straconych przez rząd carski rewolucjonistów polskich w Łodzi w latach 1906/7/8 (1)

Rżewski Aleksy - Szlakami walki i buntu : wspomnienia z walk rewolucyjnych z trójzaborcami (1)

Rżewski Aleksy - W walce z przemocą : wspomnienia (1)

Rżewski Aleksy - W walce z trójzaborcami o Polskę niepodległą : wspomnienia (1)

Rżewski Aleksy - Za wolność i lud : wspomnienia. T. 2 (1)

Samorząd Piotrkowa Trybunalskiego w latach 1935-1939 : (krótki zarys działalności) (1)

Samuś Paweł - Polacy, Niemcy, Żydzi w Łodzi w XIX-XX w. (1)

Schedler Gustav - 50 Jahre Evangelisches Waisenhaus in Lodz (1)

Schmidt Artur - Jubiläumsschrift anlässlich der Jahrhundertfeier der ev.-luth. Kirche zu Alexandrow 1828-1928 (1)

Schmidt Rudolf - Bericht über Entstehung, Entwickelung und gegenwärtigen Stand wie auch Tätigkeit der evangelisch=lutherischen Gemeinde zu Pabianice während des Jahres 1904 (1)

Schnitzler Artur - Taniec miłości (Reigen) (1)

Schroeter Paweł - Dwanaście pogadanek z zakresu higieny (1)

Schweikert Kurt - Die Baumwoll-Industrie Russisch-Polens : ihre Entwicklung zum Grossbetrieb und die Lage der Arbeiter (1)

Segur Sophie de - Przykładne dziewczątka : zajmująca powieść dla panienek (1)

Siemieński Lucian - Żywot Kazimierza Brodzińskiego (1)

Siewieluński Jan Nepomucen - Krótkie uwiadomienie o szkole nauczycielskiey łowickiey, przez które na popis publiczny kształcących się w niey kandydatów, na dzień 4. września 1809 o godzinie 8. z rana i 2. po południu [...] zaprasza J. N. Siewieluński (1)

Sikorski Bogusław - Czas naszej ziemi (1)

Sikorski Bogusław - Wyprowadźcie z dzbanów kwiaty (1)

Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych. T. 2, Województwo łódzkie (1)

Śledziński Ludwik (1875-1944) - Jak to było w latach 1905-1908 : wspomnienia o powstaniu Organizacji Związku Zaw. Robotników Cukrowni b. Królestwa Polskiego (1)

Ślipek Michał - Matka Boska Charłupska (1)

Sonnenberg A. W. - Festschrift zur 50jährigen Jubiläumsfeier der Fahnenweihe des Evangelisch-Augsburgischen Kirchen-Gesangvereins zu Pabianice (1)

Souvenir de Lodz : [album] (1)

Spis rachunków żyrowych w Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej w Warszawie i jej Oddziałach. Stan z dniem 30 października 1921 r. (1)

Sprawozdanie ze Zjazdu Przedstawicieli Ministerstw w dniu 15 i 16 sierpnia 1919 roku w sprawie odbudowy miasta Kalisza (1)

Starostwo Powiatowe Łaskie - Organizacja obrony przeciwlotniczej Związków Domów miasta Pabianic (1)

Statut Niemieckiego Banku Spółdzielczego w Zgierzu Spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością (1)

Stieber Zdzisław (1903-1980) - Izoglosy gwarowe na obszarze dawnych województw łęczyckiego i sieradzkiego z 8 mapami (1)

Stokrotka i inne bajki (1)

Stopka Nazimek Andrzej - Sabała : portret, życiorys, bajki, powiastki, piosnki, melodye (1)

Stowarzyszenie "Organizacja Wyższej Uczelni Lekarskiej" (Łódź) - Statut Stowarzyszenia "Organizacja Wyższej Uczelni Lekarskiej w Łodzi" (1)

Stowarzyszenie Śpiewacze im. St. Moniuszki (Łódź) - Stowarzyszenie Śpiewacze im. St. Moniuszki 1894-1934 : krótki zarys historyczny Stowarzyszenia za ostatnie dziesięć lat (1)

Stowarzyszenie Urzędników Skarbowych. Okręg (Łódź) - Krótki zarys historji rozwoju skarbowości z okazji dziesięciolecia Stowarzyszenia Urzędników Skarbowych Okręgu Łódzkiego : 1918-1928 (1)

Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości Chrześcijan "Jedność" (Pabianice) - Statut Stowarz. Właścicieli Nieruchomości Chrześcijan "Jedność" w Pabjanicach (1)

Strassenverzeichnis von Litzmannstadt (1)

Strzałkowski Jacek - Photographers taking part in exhibitions 1882-1915 in Russian Empire (1)

Świat i dzieci czyli Nauka o rzeczach (...) Cz. 3, Nauka o krajach i ludach dla dzieci od lat 10 do 12 (1)

Sygański Jan ks.T.J. - Ks. Jakób Wujek z Wągrowca 1540-1597 w świetle własnej korespondencyi (1)

Szajowski Edward - Światek dziecięcy (1)

Szczęsny Aleksander - Baśnie wiosenne (1)

Szczęsny Aleksander - Spadkobierca skarbów ojcowskich : opowiadanie dla młodzieży na tle przeszłości (1)

Szelągowski Adam - Chłopi dziedzice we wsiach na prawie polskiem do końca XIII wieku (1)

Szper J. (red.) ; Nadel Pinkus (i in.) - Stary Cmentarz Żydowski w Łodzi : studium monograficzne (1)

Szyk Artur (1894-1951) - Statut Kaliski (1)

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego, z wyrażeniem ich położenia i ludności, alfabetycznie ułożona w Biórze Kommissyi Rządowéy Spraw Wewnętrznych i Policyi (1)

Talko-Hryncewicz Julian - Wspomnienia z lat ostatnich (1908-1932) (1)

Tomaszów bohaterowi narodowemu (1)

Towarzystwo Akcyjne Fabryki Barwników Anilinowych i Przetworów Chemicznych (Zgierz) - Brunat azogenowy R extra conc., brunat azogenowy S H extra conc., czerń azogenowa B extra conc., czerń azogenowa T extra conc. (1)

Towarzystwo Akcyjne Pabianickich Fabryk Wyrobów Bawełnianych "Krusche i Ender" (Pabianice) - Powstanie i rozwój Tow. Akc. Pabjanickich Fabryk Wyrobów Bawełnianych "Krusche i Ender" : 1826-1926 (1)

Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" (Zgierz) - Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Śpiewaczego "Lutnia" w Zgierzu za lata 1907-1932 (1)

Trapszo Anastazy - Podręcznik Sztuki Dramatycznej (1)

Tuwim Julian - Rewolucja w Niemczech (1)

Ukazatel' vseh'' firm'' fabričnyh'' i promyšlennych'' zavedenij Petrokovskoj Gubernii : (Sosnovickij i Lodzinskij promyšlennye Okruga) (1)

Uniechowski, Antoni (1903-1976) - Stara Warszawa w ilustracji Antoniego Uniechowskiego (1)

Ustav Akcionarnago Obsestva Tomašovskoj (Petrokovskoj guberniu) fabriki iskusstvennogo šelka (1)

Ustav'' Lodzinskago Vokal'no-dramatičeskago Obŝestva imeni Monûški = Ustawa Łódzkiego Stowarzyszenia Muzyczno-Dramatycznego imienia Moniuszki (1)

Ustawa Towarzystwa Akcyjnego Tomaszowskiej (gub. Piotrkowska) Fabryki Sztucznego Jedwabiu (1)

Uzdrowiska polskie (1)

Vidy iz gorodov Lodzi, Zgerza i Pabijanic (1)

W polu i w pokoju (1)

W służbie idei : księga zbiorowa ku uczczeniu 35-lecia pracy Aleksego Rżewskiego : 1902-1937 (1)

Wachnik Bronisław - Zgierz : szkic historyczny. Cz. 1, Zgierz rolniczo-rzemieślniczy (1)

Wachtel Karol - "Przyjaciel Dziatek" : wierszyki dla dziatwy polskiej w Ameryce. 2 (1)

Waetzmann Ernst - 26 Tuchmacherfamilien in Bojanowo (1)

Waga Antoni Stanisław Floryan - Xiążka dla dobrego chłopca : ułożona w drukarni Łątkiewicza czterdziestu odmiennemi gatunkami charakterów, ozdobiona obrazkami illuminowanemi i znaczną liczbą winiet (1)

Walicki Michał (1904-1966) - Kolegiata w Tumie pod Łęczycą (1)

Wesołej zabawy ! (1)

Wicher Ludwik (red.) - Stulecie miasta Zduńskiej Woli : 1825-1925 (2)

Wielopolska, Maria Jehanne - Kryjaki : o sześćdziesiątym trzecim roku opowieść (1)

Wielopolska, Maria Jehanne - Pliszka w Jaskini Lwa : rozważania nad książką panny Iłłakowiczówny "Ścieżka obok drogi" (1)

Wielopolska, Maria Jehanne - Więzienne drogi Komendanta : Gdańsk-Szpandawa-Wesel-Magdeburg (1)

Wilkanowicz Roman - Bury Miś : ucieszne przygody małego niedźwiadka (1)

Wilkanowicz Roman - Pieszczoch i Niebożątko (1)

Wilkoszewski Bronisław - Pierwsza Wystawa Przemysłowa w Łodzi : 1895 r. (1)

Wilkoszewski Bronisław - Widoki m. Łodzi (1)

Wilmański Jerzy (red. wyd.), Sikorski Bogusław (red. wyd.) ; Muzeum Historii Miasta, Związek Literatów Polskich. Oddział w Łodzi - Strofy nad miastem (1)

Wilmański Jerzy, Sikorski Bogusław - Piotrkowską na wprost (1)

Winkler (ksiądz) - Bóg z nami : wiara chrześcian : wybór hymnów Kościoła Ś-go wierzącym ku zbudowaniu się. Cz. 2 (1)

Wisz Marian - Batik : pisanki na tkaninach : wskazówki praktyczne (1)

Wiszniewski Michał - Pamiątka po dobrym ojcu (1)

Wojewódzki J. - Znaczenie związków zawodowych (1)

Wolff Louis - Fest-Schrift zur 40-jährigen Jubiläums-Feier der Fahnenweiche der Evangelisch-Augsburgischen Kirchengesangvereins zu Pabianice (1)

Wyrobek Zygmunt - O łakomczuchu, niejadce i brudasku (1)

Wysocki Wiesław Jan (1950- ) - Rotmistrz Witold Pilecki (1)

Wystawa Higieniczno-Spożywcza w Łodzi 1903 (1)

YMCA, [Oddział] w Łodzi - Młodzież łódzka patrzy w przyszłość (1)

Zand Andrzej - Łódź : [powstanie i rozwój miasta] (1)

Załuska Paweł - Retkinia : rys historyczno-społeczny z powodu utworzenia i konsekracyi kościoła (1)

Zdzitowiecki Jan - Pojęcie dochodu w polskim podatku dochodowym (1)

Zgórniak Marian - Europa w przededniu wojny : sytuacja militarna w latach 1938-1939 (1)

Ziemia łęczycka żołnierzom niepodległości (1)

Żmichowska Narcyza - Poganka (1)

Żurek Jan - Pradzieje ziemi wieluńskiej (1)

Żydowskie Towarzystwo Dobroczynności (Łódź) - Ustav Lodzinskago Evrejskago Blagotvoritel'nago Obsestva = Ustawa Łódzkiego Żydowskiego Towarzystwa Dobroczynności (1)

Złoty wiek dziecięcy : wierszyki i obrazki dla małych dziatek (1)

Łaski Jan - Liber beneficiorum (2)

Łempicki Stanisław - Tragedya oceanu : strzaskanie i zatonięcie okrętu Titanic, z którym na dno morza poszło 1517 osób (1)

Łódzki Klub Sportowy - Jednodniówka jubileuszowa Łódzkiego Klubu Sportowego 1908-1924 (1)

Łódzki Klub Sportowy - Łódzki Klub Sportowy : 1908 - 1933 (1)

Łoś [Jakub] - Pamiętniki Łosia towarzysza chorągwi pancernéj Władysława margrabi Myszkowskiego [...] obejmujące wydarzenia od r. 1646 do 1667 [...] (1)

Łukaszewicz, Witold (1911-1975) - Generał Edmund Taczanowski - Naczelnik Sił Zbrojnych województwa kaliskiego i mazowieckiego w powstaniu styczniowym (1)

Łuniewski Adam (1887-1945) - Z geologii okolic Radomska i cztery głębokie wiercenia na Kujawach : wydanie pośmiertne prac ze wspomnieniem (1)

Czasopisma (183/3072)

Adressbuch des Deutschen Buchhandels (1)

Amtliches Fernsprechbuch für den Bezirk der Reichspostdirection Posen (2)

Askańczyk : tygodnik (1)

Biuletyn Strzelecki Opoczno : organ Powiatowego Związku Strzeleckiego (1)

Broń i Barwa (2)

Budowa : czasopismo literacko-artystyczne (1)

Budżet dodatkowy Zarządu Miejskiego w Piotrkowie Tryb. : na rok... (1)

Budżet Miasta Piotrkowa : na... rok (1)

Czas : kalendarz na rok... (15)

Czasopismo Lekarskie (10)

Deutsche Lodzer Zeitung (67)

Deutsche Post : herausgegeben von den Lodzer Deutschen : erscheint wöchentlich einmal, Montags, Sonntags (4)

Do Broni : organ Polskiej Organizacji Narodowej w Łodzi (1)

Dodatek Naukowo-Literacki "Echa Piotrkowskiego" (1)

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego (52)

Dziennik Wileński (12)

Dziennik Zarządu m. Łodzi (62)

Dziennik Łódzki / "Czytelnik" (466)

Dziennik Łódzki : niezależny dziennik polityczny, społeczny i literacki. 1919 (1)

Dziennik Łódzki : pismo przemysłowe, handlowe i literackie (85)

Dziennik Łódzki. 1931-1933 (19)

Dzwon : organ bezpartyjny : tygodnik informacyjny podatkowy (1)

Echo (129)

Express Ilustrowany (302)

Express Ilustrowany : [Dz. poranny] (13)

Express Wieczorny Ilustrowany (157)

Fala Łódzka (3)

Flamen = Płomienie (1)

Freie Presse (8)

Gazeta Opoczyńska (1)

Gazeta Pabjanicka : tygodnik społeczny i informacyjny (7)

Gazeta Pabjanicka : wychodzi 2 razy tygodniowo we środy i w soboty po południu (3)

Gazeta Urzędowa Sejmiku Brzezińskiego (1)

Gazeta Urzędowa Wydziału Powiatowego Sejmiku Opoczyńskiego (1)

Gazeta Wieczorna : sobotnia : jednodniówka (1)

Gazeta Zgierska patrz: Zgierzer Zeitung = Dziennik Zgierski (0)

Gazeta Łódzka (45)

Gazeta Łódzka : dziennik okupacyjny 1939 r. (1)

Gazeta Łowicka : pismo tygodniowe poświęcone sprawom okolicy Łowicza i sąsiednich powiatów (5)

Giewont (2)

Godzina Polski (12)

Goniec Łódzki (1)

Głos Komunisty (1)

Głos Kupiectwa : organ Stowarzyszenia Kupców Miasta Łodzi (14)

Głos Piotrkowski : czasopismo Okręgowego Komitetu Wyborczego PPS poświęcone interesom klasy pracującej (1)

Głos Polski : dodatek ilustrowany (1)

Głos Polski : dziennik polityczny, społeczny i literacki (135)

Głos Poranny : dodatek ilustrowany (6)

Głos Poranny : dziennik społeczny, polityczny i literacki (122)

Głos Pracownika Kultury : jednodniówka (1)

Głos Radomszczański : organ ŁK i WK Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (27)

Głos Radomszczański : pismo Polskiej Partii Robotniczej (18)

Głos Robotniczy : pismo Polskiej Partii Robotniczej (25)

Głos Rudy Pabianickiej (4)

Głos Zlotu (1)

Hasło Łódzkie : dodatek ilustrowany : niedzielny (4)

Hasło Łódzkie : dziennik bezpartyjny (37)

Hausfreund Volks : Kalender für das Jahr ... (1)

Humor i Zgroza : tygodnik (1)

Illustrierte Beilage zur Freien Presse (1)

Ilustracja Łódzka patrz Panorama (0)

Ilustrowana Republika (164)

Informationsbuch für den Lodzer Geschäftsverkehr (1)

Informator Handlowo-Przemysłowy m. Łodzi (6)

Informator m. Łodzi z Kalendarzem na Rok... (2)

Jutrzenka : dwutygodnik ogólno-kształcący, ilustrowany (1)

Kalendarz "Rozwoju" na rok... (2)

Kalendarz Informator : na Województwo Łódzkie na rok ... (3)

Kalendarz Maryawicki (3)

Kalendarz Misyjny : na rok ... (1)

Kalendarz Sądowy na Rok ... (3)

Kalendarz Łódzki (1)

Kolumb : pamiętnik opisom podróży lądowych i morskich, najnowszych odkryć jeograficznych (13)

Kraje Opoczyńskie : czasopismo młodzieży wiejskiej (1)

Krasnaja Armija (1)

Krasnyj Kavalerist (1)

Kronika Piotrkowska : tygodnik poświęcony sprawom m. Piotrkowa i okolicy (1)

Książka Adresowa Miasta Łodzi na rok 1948/9 : Łódź urzędowa, społeczna, gospodarcza (1)

Księga Adresowa (1)

Księga Adresowa Miasta Łodzi i Województwa Łódzkiego : z informatorami m. stoł. Warszawy, woj. krakowskiego, woj. kieleckiego (1)

Kurier Popularny (12)

Kurier Łódzki (9)

Litzmannstadt Statistische Monatsberichte (2)

Litzmannstädter Zeitung patrz Deutsche Lodzer Zeitung (0)

Lodscher Zeitung patrz Deutsche Lodzer Zeitung (0)

Lodzer Informations und Haus Kalender für das Jahr ... (8)

Lodzer Zeitung (10)

Lodzer Zeitung. 1939 patrz Deutsche Lodzer Zeitung (0)

Mój Głosik (1)

Monitor Warszawski (1)

Myśl Pracy : dwutygodnik społeczno-literacki poświęcony sprawom kultury łódzkiego świata pracy (1)

Młodzieńczy Lot : czasopismo Gminy Szkolnej Uczennic Gimnazjum Żeńskiego im. E. Sczanieckiej w Łodzi (1)

Młot (1)

Najer Fołksbłat (129)

Nasza Praca : czasopismo Oddziału Powiatowego Z.N.P. w Opocznie (4)

Neue Lodzer Zeitung (21)

Neue Lodzer Zeitung : Beilage... : Lodzer Frauen-Zeitung (1)

Neue Lodzer Zeitung : Illustrierte Sonntags-Beilage : Handels-und Industrieblatt (9)

Nowa Panorama patrz Panorama : ilustrowany dodatek tygodniowy "Republiki" (0)

Nowy Kurier Łódzki (9)

Obzor" Petrokovskoj Gubern'i za... God (15)

Odgłosy : tygodnik łódzki (137)

Ojczyzna! (1)

Ojfgang : [miesięcznik Wydz. Młodz. Centr. Komitetu Żydów Polskich] (3)

Orędownik : codzienne ilustrowane pismo narodowe i katolickie (54)

Pamâtnaâ Knižka Pêtrokovskoj Gubêrnii na ... god (19)

Pamiętnik Naukowo-Literacki : pismo zbiorowe umiejętności, literatury i sztuki (1)

Pamiętnik Religijno-Moralny : czasopismo ku zbudowaniu i pożytkowi tak duchownych jako i świeckich osób (1)

Pani : pismo poświęcone eleganckiej kobiecie i jej otoczeniu (1)

Panorama : ilustrowany dodatek tygodniowy "Republiki" (11)

Pionier Komunikacyjny : czasopismo poświęcone motoryzacji kraju i turystyce (1)

Pobudka : organ Okręgowego Komitetu Polskiej Partii Socjalistycznej na powiaty łowicki, kutnowski, sochaczewski i gostyniński (1)

Pobudka : tygodnik (5)

Podręczny Rejestr Handlowy (1)

Polska Narodowa : tygodnik społeczno-polityczny (2)

Prace Polonistyczne (3)

Prąd (8)

Prawda : niezależny organ tygodniowy (3)

Prawda : organ Rady Delegatów Robotniczych Partji Narodowo-Socjalistycznej, poświęcony sprawom społecznym i politycznym (1)

Prima Aprilis : pismo wychodzące kiedy mu się podoba (1)

Przebojem : miesięcznik uczniowski pośw. nauce i rozrywce (10)

Przewodnik Handlowo – Przemysłowy po Łodzi (1)

Przyjaciel Narodu (1)

Przyszłość : miesięcznik poświęcony sprawom zupełnej wstrzemięźliwości (ZW) od napojów alkoholowych (1)

Republika : dziennik polityczny, społeczny, literacki i handlowy (31)

Republika Dzieci : ilustrowane pismo dla dzieci i młodzieży : tygodniowy dodatek "Republiki" (3)

Rocznik "Strażak" : na rok zwyczajny ... (1)

Rocznik Artystyczno-Literacki, Teatralny, Ilustrowany na rok... (1)

Rocznik Gebethnera i Wolffa (1)

Rocznik na rok... (2)

Rocznik Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego (3)

Rocznik Towarzystwa Osad Rolnych i Przytułków Rzemieślniczych (11)

Rocznik Łódzki (1)

Rocznik Łódzki Poświęcony Historii Łodzi i Okolicy (3)

Rozwój (92)

Rozwój Niedzielny : dodatek ilustrowany (7)

Śmiech : tygodnik humorystyczno-satyryczny (1)

Sprawozdanie Dyrekcji Gimnazjum Koła Pol. Macierzy Szkolnej w Brzezinach Łódzkich (1)

Sprawozdanie Kasowe za czas... (1)

Sprawozdanie na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy za R. ... (9)

Sprawozdanie Roczne Klubu Sportowego Tomaszowskiej Fabryki Sztucznego Jedwabiu (1)

Sprawozdanie Samorządu Miejskiego Miasta Piotrkowa za lata... (1)

Sprawozdanie Towarzystwa Akcyjnego Elektrowni Zgierskiej za rok operacyjny... (13)

Sprawozdanie z Działalności Ubezpieczalni Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim (2)

Straż Polska (4)

Świat : pismo tygodniowe illustrowane (2)

Świt : dwutygodnik młodzieży polskiej (1)

Tańczący Ogień (1)

To i Owo : pismo tygodniowe : garść myśli politycznych i odrobina wierszy, humoru i satyry (1)

Tydzień (35)

Tygodnik Demokratyczny : organ Stronnictwa Demokratycznego w Łodzi - patrz: Łódzki Tygodnik Demokratyczny : organ Stronnictwa Demokratycznego w Łodzi (0)

Tygodnik Illustrowany (1)

Tygodnik Kutnowski : organ społeczno-ekonomiczny i literacki, poświęcony przeważnie sprawom miejscowym i najbliższej okolicy (2)

Tygodnik Wileński (1)

Tygodnik Łódzki : organ narodowy: społeczny, polityczny i literacki (1)

Tygodnik Łódzki Ilustrowany (1)

Tyrtej : dodatek do "Biuletynu Kujawskiego" (1)

Uśmiech (5)

Verwaltungsbericht der Stadt Lodz (1)

Wędrowiec : pismo obejmujące podróże i wyprawy, (...) (6)

Wiadomości Diecezjalne Łódzkie (1)

Wiadomości Opoczyńskie : kwartalnik (1)

Wieśniak : pismo poświęcone sprawom okolicy Łowicza i sąsiednich powiatów (1)

Wizerunki i Roztrząsania Naukowe (8)

Wolna Myśl : czasopismo społeczno-polityczne i literackie (8)

Wolna Łódź (1)

Zgierzer Zeitung = Dziennik Zgierski (23)

Zgrzyt : studenckie pismo społeczno-kulturalne (1)

Ziemia : zeszyt monograficzny łowicki - szukaj w Książki pt. "Księżacy i Księstwo Łowickie" (0)

Ziemia Opoczyńska : tygodnik poświęcony sprawom powiatu (3)

Życie Gromadzkie : tygodnik społeczno-gospodarczy. Kutno-Łowicz-Sochaczew (3)

Życie Łowickie : tygodnik regionalny. Wychodzi w każdy piątek (4)

Złoty Róg : ilustrowany tygodnik literacki, artystyczny i społeczny (5)

Łódź w Ilustracji : dodatek niedzielny do "Kuriera Łódzkiego" (16)

Łodzianin : kalendarz informacyjno-adresowy (6)

Łodzianin : organ P.P.S. (22)

Łodzianin : organ Polskiej Partii Socjalistycznej (11)

Łodzianka (2)

Łódzki Express Ilustrowany (39)

Łódzki Tygodnik Demokratyczny : organ Stronnictwa Demokratycznego w Łodzi (2)

Łódzkie Echo Wieczorne (39)

Łódzkie Ogłoszenia = Łodźer Anzeiger (1)

Łowiczanin : tygodnik społeczno-ekonomiczny i polityczny, poświęcony sprawom Łowicza i jego okolic. Wychodzi w każdy piątek (20)

Starodruki (22/25)

Berckenmeyer Paul Ludolf - Fortsetzung des cruieuser Antiqarius, das ist: allerhand auserlesene Geographische und Historische Merckwurdigkeiten: so in Asia, Africa und America zu finden (1)

Berckenmeyer Paul Ludolf - [Neu-vermehrter cruieuser Antiqarius, das ist, Allerhand auserlesene geographische und historische Merckwurdigkeiten: so in denen europaischen Landern zu finden, aus beruhmter Manner Reisen zusammen getragen [...]] (1)

Biblia Das ist die ganze Heilige Schrift [...] D. Martin Luther [...] Das Neue Testament (3)

Buffon de Georges - Louis Leclerc - Histoire naturelle general et particuliere […] (1)

Hartung Philipp von - Philippicae sive invectivae LX. in notorios peccatores. Pro singulis totius anni Dominicis. ad illud: Increpa eos dure, ut sani sint. Tit. X.V.13 (1)

Haur Jakub Kazimierz - Skład abo skarbiec znakomitych sekretów Oekonomiey Ziemianskiey [...] (1)

Herold Basilius Johannes - Heydenweldt Und irer Götter anfängcklicher ursprung […] Diodori des Siciliers under den Griechen berhümptsten Gschichtschreibers sechs Bücher […] (1)

Hincza Marcin - Chwała z krzyża ktorey y sobie, y nam nabył Jezus Ukrzyżowany (1)

Lipsius Justus - Politicorum sive civilis doctrinae libri sex (1)

Ludwig Christianus Gottlieb - Terrae Musei Regii Dresdensis […] (1)

Missale Romano - Bohemicum Conformstum, Juxta Decretum SS.Concili Tridentini Restitutum, S.PIIV. Pontificis Maximi Jussu Editum, et Clementis VIII. Primum, Nunc Denuo Urbani Papae VIII. Auctoritate Recognitum [...] (1)

Morellius Andreas - Specimen universae rei nummariae antiquae [...] (1)

Officium B. Mariae Virginis nuper reformatum, & Pij Quioti Pont. Max. Iussu edittum Ad instar Breuiarij Romani sub Urbano VIII. recogniti cum indulgentiis (1)

Pauli Simon - Postilla das ist Auszlegung der Episteln und Euangelien (2)

Poczobutt-Odlanicki Marcin - Pamiątka stoletnia zwycięstwa pod Wiedniem, przez Jana III. Krola Polskiego nad Turkami otrzymanego r. 1683. Z woli Prześwietney Komissyi Edukacyi Narodowey przez Szkołę Główną W. X. Lit. uroczyście obchodzona [...] (1)

Politi Alessandro - Alexandri Politi [...] Orationes ad Academiam Pisanam (1)

Sascrosancti et oecumenici Concilii Tridentini Paulo III Julio III et Pio IIII Pont. Max. Celebrati, Canones et Decreta (1)

Sierakowski Wacław - Architektura cywilna dla młodzi narodowey (1)

Sobieski Jakub - Commentariorum Chotinensis Belli libri tres. Opus Posthumum (1)

Stucki Joann Wilhelm - Sacrorum et sacrificiorum gentilium brevis et accurata descriptio, universae superstitionis ethnicae ritus cerimoniasque complectens (1)

Werner Friedrich - Der richtige und unbetrügliche Himmels-Wegeines Christen [...] (1)

[Służebnik] (1)

Pocztówki (1/302)

Pocztówki (302)

Powered by Phoca Download

 


Stworzone dzięki Joomla Theme. Powered by Phoca Download