Moda na Modę

„W znaczeniu zbliżonym do dzisiejszego słowo „moda” po raz pierwszy pojawiło się w średniowiecznej Francji, prawdopodobnie dopiero w XV wieku. Zazwyczaj wyraża naśladowanie określonego wzorca, ale także występowanie pewnego trendu lub stylu, zarówno
w świecie ubioru, jak też w muzyce, literaturze i sztuce. Zmienność trendów mody wiąże się zazwyczaj
z transformacjami społecznymi skutkującymi przemianą obyczajów, światopoglądu, zachowania, czyli – ogólnie rzecz ujmując – ze zmianą sposobu życia”.

Irma Kozina „Historia mody. Od krynoliny do mini”, Wydawnictwo SBM Sp. z o.o., Warszawa 2017, s. 6.„Modę zawsze cechowała wielka swoboda, niekiedy wręcz prowokacyjna, pozwalająca nadawać wiele znaczeń wspaniałym kostiumom i ignorować hierarchię klas społecznych. Nasza potrzeba ozdabiania ciała – strojenia się, manifestowania swojej pozycji i osobowości, przy wykorzystaniu kodów wizualnych, by wyróżnić się z tłumu lub weń wtopić – jest tak silna, że dzisiejszy przemysł modowy (wart miliardy dolarów) odgrywa coraz ważniejszą rolę
w życiu obywateli całego świata”.

„Moda. Wielka księga ubiorów i stylów”, Arkady, Warszawa 2014, s. 8.„Ponieważ ubieramy w stroje nasze ciała i owe stroje wyrażają nasze osobiste gusty, które rozwijają się w określonych kontekstach kulturowych, moda odgrywa szczególnie ważną rolę dla poczucia tożsamości jednostek. To rodzaj „drugiej skóry”, która pokazuje innym, kim jesteśmy - albo chcielibyśmy być. Czasami mówi się , że w branży mody chodzi
o sprzedaż nie tyle ubiorów, ile stylów życia czy marzeń”.

Marnie Fogg „Historia mody”, Wydawnictwo Arkady, Warszawa cop. 2016, s. 6 – 7.Wystawę przygotował Dział Zbiorów Specjalnych. Prezentowane tytuły pochodzą z liczącej ponad 14 tysięcy woluminów kolekcji ikonografii.BibliografiaZapraszamy

OTWÓRZ WYSTAWĘ