„Marianny – kobiety w historii i kulturze francuskiej w zbiorach WBP”

„Marianny – kobiety w historii i kulturze francuskiej
w zbiorach WBP” - to tytuł wystawy, którą można było oglądać w holu głównym naszej Biblioteki od 21 lutego do 25 marca 2022 r. Tematyka i czas ekspozycji związane były z corocznymi obchodami:
8 marca jako Święta Kobiet, czyli Międzynarodowego Dnia Praw Kobiet i Pokoju na Świecie oraz Dnia Języka Francuskiego i Frankofonii - przypadającego na 20 marca.

Marianna - obok trójkolorowej flagi i „Marsylianki” (hymnu) jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli narodowych Francji. Pierwsze przedstawienia kobiety w czapce frygijskiej pojawiły się w okresie Rewolucji Francuskiej. Jest ona alegorią Wolności, która wiodła Francuzów na barykady, ucieleśnieniem Republiki Francuskiej, Matką ojczyzny… i piękną kobietą.

Marianna i inne kobiety - jej współczesne, jak również te, których była spadkobierczynią, tworzyły i tworzą historię i kulturę francuską. Im właśnie poświęcona była ta wystawa, na której zaprezentowano sylwetki wybranych kobiet - ich życie, twórczość i działalność na przestrzeni wieków - od średniowiecza poprzez erę nowożytną, aż do czasów współczesnych.

Ten barwny i różnorodny korowód otwiera Helojza i Jeanne D’Arc, kontynuują go między innymi Madame de Sévigné, Madame de Pompadour, Maria Antonina, Élisabeth Vigée Le Brun, Charlotte Corday, Jane Avril, Colette, Joséphine Baker, Simone de Beauvoir, Christine Ockrent, a zamyka Alice Zeniter.

Wśród bohaterek wystawy znajdziemy pisarki, artystki i muzy, kobiety nauki, polityki
i władzy, królowe, metresy i święte, bojowniczki, skandalistki, agentki wywiadu
i zabójczynie. Każda z przedstawionych kobiet jest niepowtarzalną osobowością – czasem kontrowersyjną, czasem zaskakującą - zawsze wyjątkową.

Zaprezentowane książki, płyty oraz filmy, które znajdują się w zbiorach Biblioteki, zachęcają do pogłębienia wiedzy i znajomości tematów związanych nie tylko z tymi konkretnymi postaciami, ale również z historią i kulturą francuską, jak i ogólnoświatową.

Oryginalna oprawa plastyczna złożona z prac wykonanych przez uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi - rzeźby, obrazy i fotografie podkreślała kobiecą atmosferę prezentacji.

W związku z dużym zainteresowaniem czytelników, jakim cieszyła się wystawa - do naszej prezentacji online, na którą składają się zdjęcia wszystkich gablot, załączamy również listę eksponatów w niej prezentowanych.

Bardzo Państwu dziękujemy za uwagę i słowa uznania.

Autorki wystawy: Bogusława Karbowska i Aneta Powalska-Pietrzak
Dział Informacji Naukowej
Tekst Bogusława Karbowska

Wykaz publikacjiZapraszamy do obejrzenia wystawy

OTWÓRZ WYSTAWĘ