Rozrywki umysłowe na łamach dawnej prasy regionalnej

Rozrywki umysłowe na łamach dawnej prasy regionalnej – ze zbiorów Biblioteki Cyfrowej Regionalia Ziemi Łódzkiej.

Zapraszamy do zapoznania się z jedną z najbardziej popularnych form spędzania wolnego czasu przez naszych dziadków i pradziadków.

Rozrywki umysłowe sprzyjają rozwojowi wyobraźni, ćwiczą pamięć, uwagę i spostrzegawczość, wzbogacają nasze słownictwo, utrwalają i poszerzają wiedzę, rozwijają umiejętność logicznego kojarzenia i wnioskowania a także twórczego myślenia, uczą pokonywania trudności, kształtują nawyk sięgania do różnych źródeł wiedzy - dlatego warto kultywować tę formę spędzania wolnego czasu.

Poniżej kilkadziesiąt krzyżówek, rebusów, szarad …, publikowanych w dawnej prasie. Wszystko to i jeszcze więcej można znaleźć przeglądając zawartość Biblioteki Cyfrowej – Regionalia Ziemi Łódzkiej.

Niektóre tytuły: „Ilustrowana Republika”, Panorama, „Republika Dzieci” zdigitalizowane zostały dzięki dofinansowaniu ze środków Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+ (Priorytet Digitalizacja).