Przed drugą wojną światową w Łodzi i okręgu łódzkim działało wiele klubów sportowych, które posiadały sekcje piłki nożnej. Kluby sportowe zakładane były przez stowarzyszenia sportowe, fabrykantów, czy kamieniczników. Obok do dziś istniejących zespołów, takich jak ŁKS czy Widzew istniało wiele klubów, o których dzisiaj wiedzą tylko wytrawni znawcy tematu.

Na fotografiach publikowanych w „Panoramie” – ilustrowanym dodatku tygodniowym do dziennika „Republika” możemy zobaczyć m.in. drużyny: „K. S. Geyer”, „Hakoah Łódź”, „Wojskowego Klubu Sportowego” i wiele innych. Obok zdjęć prezentujących drużyny znajdziemy tu także fotografie z ciekawych wydarzeń piłkarskich z udziałem zespołów Łodzi i okręgu łódzkiego.

„Panorama” zdigitalizowana została dzięki dofinansowaniu ze środków Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+ (Priorytet Digitalizacja).

OTWÓRZ WYSTAWĘ