28 stycznia 2012 roku minęła 125. rocznica urodzin, a 20 grudnia minie 30 lat od śmierci Artura Rubinsteina, jednego z najwybitniejszych pianistów świata, łodzianina z urodzenia. W związku z tymi rocznicami Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego prezentuje zbiory związane z życiem i twórczością artysty.

Obecnie w swoich zbiorach posiadamy:

- wydawnictwa zwarte i ciągłe, na które składają się m.in. autobiografie pianisty,

biografie, publikacje popularnonaukowe, prace dyplomowe

- foldery, plakaty, programy, zaproszenia na koncerty, bilety, kalendarze, druki ulotne

- prasę polską i zagraniczną, zawierającą artykuły o pianiście

- zbiory specjalne w postaci płyt analogowych, CD, DVD

- medale z podobizną Artura Rubinsteina oraz zbiór fotografii

OTWÓRZ WYSTAWĘ OTWÓRZ WYSTAWĘ OTWÓRZ WYSTAWĘ OTWÓRZ WYSTAWĘ OTWÓRZ WYSTAWĘ