„Znane i nieznane piosenki o Łodzi,
czyli muzyczna strona województwa łódzkiego”

Alfons Pellowski, uznany badacz kultury muzycznej, we wstępie do swojej pracy „Kultura muzyczna Łodzi do roku 1918” pisał:

„Wraz ze wzrostem liczby mieszkańców tego miasta zaistniała konieczność zaspokajania ich potrzeb kulturalno-rozrywkowych, takich jak muzykowanie w kawiarniach, restauracjach, na zabawach i balach, zwłaszcza cechowych oraz uświetnianie uroczystości państwowych występami muzycznymi w kościołach i na placach”.

Życie muzyczne w Łodzi zaczęło dynamicznie rozwijać się po 1825 r., kiedy to powstawały chóry, towarzystwa śpiewacze, zespoły muzyczne, orkiestry fabryczne, a coraz powszechniejsze niedzielne wycieczki do lasu łagiewnickiego sprzyjały tworzeniu się zespołów „majówkowych”. Na ulicach, przed domami, na dziedzińcach kamienic rozbrzmiewała muzyka kataryniarzy i piosenki podwórkowych śpiewaków. Piosenki towarzyszyły troskom i radościom mieszkańców Łodzi i województwa, obecnie stanowią one dokument czasów, w których powstawały, oddając klimat ulic i podwórek.

Łódź, stolica województwa łódzkiego obchodzi w tym roku wyjątkową rocznicę 600-lecia nadania praw miejskich. Na tę okoliczność przygotowana została wystawa, która prezentuje znane łódzkie szlagiery, jak i nieznane piosenki o Łodzi. Najważniejsza w tym zestawieniu jest niewątpliwie „Prząśniczka” Stanisława Moniuszki do słów Jana Czeczota, która nie bez przyczyny od 1998 r. jest hejnałem miasta. Niektóre utwory skomponowane zostały na specjalne okazje, np. na otwarcie sezonu letniego w Parku Helenowskim w 1899 r., czy na potrzeby programowe Polskiego Radia w Łodzi.

Łódź i województwo łódzkie, dzięki talentom i inwencji twórców, rozmachowi organizacyjnemu instytucji, które patronują przedsięwzięciom kulturalnym, mają wielki wkład w podnoszenie poziomu kultury muzycznej, dzięki czemu odbywa się wiele inicjatyw, które mają na celu „rozśpiewać” naszą społeczność.

Na wystawie zaprezentowano wybrane utwory w postaci wydawnictw nutowych, płytowych, śpiewników i książek znajdujących się w większości w Dziale Zbiorów Audiowizualnych,
z podziałem na sześć kategorii:

  • „Prząśniczka” – hejnał Łodzi
  • Niezapomniana stara Łódź
  • Życie łódzkich ulic
  • Z repertuaru śpiewaków podwórkowych
  • Łódź na każdą nutę
  • A Łódź dalej płynie…

Zapraszamy do obejrzenia wystawy!


Wystawę przygotował Dział Zbiorów Audiowizualnych

OTWÓRZ WYSTAWĘ