Komiksy patriotyczne w zbiorach Biblioteki

Komiks jest obecnie niezwykle popularnym medium. Łącząc słowo
z obrazem daje ogromne możliwości ekspresji jego twórcom. Porusza najróżniejsze tematy, od tradycyjnych komiksów superbohaterskich przez sensacyjne, obyczajowe, biograficzne, aż po historyczne
i patriotyczne.

Komiksy o tematyce patriotycznej i patriotyczno-historycznej
w ostatnich latach zyskują na popularności, a liczba tytułów powiększa się z roku na rok. Warto pamiętać, że takie komiksy były wydawane już
w okresie II Rzeczpospolitej. Najlepszym tego przykładem jest pierwszy polski komiks „Ogniem i mieczem czyli przygody szalonego Grzesia” (na wystawie prezentowany jest reprint wydany w ramach serii „Dawny komiks polski”). Był to komiks ukazujący się od roku 1919, opowiadający o młodym żołnierzu, który wstąpił do odrodzonego Wojska Polskiego i brał udział
w licznych walkach m. in. w wojnie z bolszewikami. Pojawiły się wtedy również patriotyczne komiksy dla dzieci. Dobrym przykładem jest twórczość duetu najbardziej znanego z komiksu o przygodach Koziołka Matołka, czyli Kornela Makuszyńskiego
i Mariana Walentynowicza, którzy wydali komiks „Wanda leży w naszej ziemi”.

Po roku 1945, w zmienionej sytuacji politycznej, władza często sięgała po komiks jako medium trafiające do młodszego odbiorcy, zlecając tworzenie komiksów patriotycznych czy wręcz propagandowych. Niewątpliwie warto odnotować, że często były one ilustrowane przez znanych polskich rysowników, wśród których wyróżnia się Grzegorz Rosiński (Legendy Polskie).

Po upadku komunizmu, w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, komiksy patriotyczne były wydawane niezwykle rzadko. Jednak z nastaniem XXI wieku widzimy ich renesans. Są to zarówno pozycje dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych.


Na wystawie prezentujemy niewielką część komiksów patriotycznych znajdujących się
w Kolekcji Komiksów Działu Zbiorów Specjalnych.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy

Wystawę przygotował Dział Zbiorów Specjalnych.

OTWÓRZ WYSTAWĘ