Międzynarodowy Dzień Szefa Kuchni
Wystawa okolicznościowa

W książkach i publikacjach prasowych dotyczących jedzenia, kucharstwa czy zdrowej żywności często napotykamy sformułowanie „sztuka kulinarna”. Czy takie określenie jest uprawnione w stosunku do prozaicznego
i obecnego na co dzień w naszym życiu gotowania lub jak kto woli pitraszenia? Czy kucharzy można nazwać artystami, a efekty ich pracy porównywać do dzieł malarzy, rzeźbiarzy, kompozytorów, albo wybitnych projektantów mody? W tej kwestii zdania są podzielone. Jedni traktują „sztukę kulinarną” jako kunszt rzemieślniczy, bez cech specyficznych dla artyzmu. Inni twierdzą, że efekty pracy „mistrzów patelni” noszą wszelkie znamiona sztuki, bowiem są rozpoznawalne jak sygnowane dzieła malarzy, a także dlatego, że poprzez zmysł smaku i wzroku silnie stymulują emocje. Spór ten pozostaje nierozstrzygnięty.

Poniższa wystawa dotyczy wybitnych szefów kuchni w związku z przypadającym
20 października Międzynarodowym Dniem Szefa Kuchni - świętem środowisk związanych
z kucharstwem - zainicjowanym w 2004 roku przez Billy Gallaghera, ówczesnego lidera Stowarzyszenia Szefów Kuchni WACS. Zgodnie z intencją pomysłodawcy, w tym szczególnym dniu, szefowie kuchni starają się prowadzić działania edukacyjne dotyczące specyfiki ich zawodu, a także promować idee zdrowego żywienia i kultury jedzenia. W dniu święta szefów kuchni silnie akcentuje się wszelkie działania zmierzające do dzielenia się posiłkami z potrzebującymi.

Wystawa, którą przygotowaliśmy dla naszych czytelników prezentuje książki kucharskie
i autobiograficzne autorstwa szefów kuchni, których praca, pasja i talent znacząco wpłynęły na kształt polskiej sztuki kulinarnej. Wszystkie publikacje dostępne są w zbiorach WBP.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy

Ewa Mec
Dział Informacji Naukowej WBP

OTWÓRZ WYSTAWĘ