Street art – sztuka ulicy

Street art – sztuka ulicy to dziedzina sztuki, która obejmuje dzieła tworzone w przestrzeni publicznej, zarówno wykonane za zgodą odpowiednich władz, jak i w sposób nielegalny. Termin ten, określający działania artystyczne w przestrzeni publicznej pojawił się w roku 1985, a jego pierwsze użycie przypisywane jest Allanowi Schwartzmanowi, który właśnie w tym roku wydał książkę pt. "Street Art”. Samo pojęcie jest bardzo szerokie. Mówiąc o sztuce ulicy mówimy o graffiti, muralach, plakatach, instalacjach i happeningach.

Street art nie posiada ściśle określonych reguł działania, struktur dzieła, ani innych wyznaczników. Każdy tworzy jak chce i gdzie chce, przy czym w opinii odbiorców niekoniecznie jest to uznawane za działalność artystyczną. Co dla jednych oczu jest dziełem sztuki, dla innych może być przejawem wandalizmu.


Wszystkich ciekawych sztuki ulicy zapraszamy do odwiedzenia naszej wystawy.Wystawę przygotował Dział Zbiorów Specjalnych

OTWÓRZ WYSTAWĘ