Prezentacja prac zgłoszonych do konkursu zorganizowanego w ramach projektu „Ballady i romanse słowem i obrazem malowane”

Rok 2022 ogłoszony został przez Sejm Rokiem Polskiego Romantyzmu, bowiem 200 lat temu w czerwcu 1822 roku opublikowano pierwszy tom „Poezji” Adama Mickiewicza, zbiór w którym określono program romantyków. „Ballady i romanse” wprowadzały do oświeceniowego racjonalizmu pierwiastek metafizyczny, akcentowały znaczenie emocji i duchowości w procesie poznania świata. Ballada „Romantyczność” – literacki manifest romantyzmu – jest zapowiedzią nowych tematów, nowych treści i nowej formy, które są obecne
w kulturze do dziś.

Obchody jubileuszu polskiego romantyzmu zostały objęte patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dzięki czemu w wielu placówkach kultury
w kraju dołożono wszelkich starań, aby przełomowy tom „Poezji” promować, omawiać historię jego publikacji,
a nade wszystko przypomnieć czytelnikom utwory wchodzące w jego skład. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi włączyła się w inicjatywę opracowując projekt „Ballady
i romanse słowem i obrazem malowane”. Jego celem była promocja „Poezji” Adama Mickiewicza, a także twórcze uczestnictwo w święcie polskiego romantyzmu. W ramach projektu zaproponowano czytelnikom trzy konkursy: literacki, recytatorski i fotograficzny. Poniższa wystawa prezentuje impresje wizualne na temat wybranych przez uczestników konkursu utworów z jubileuszowego tomiku i przekazane do Biblioteki w ramach konkursu „Romantyczność w Photoshopie”. Zgodnie z regulaminem, zadaniem konkursowym było stworzenie cyklu fotografii – ilustracji, które zdaniem twórcy najtrafniej oddają nastrój, klimat i treść dzieł Adama Mickiewicza. Sposób fotograficznych interpretacji „Ballad i romansów” jest bardzo zróżnicowany, autorzy w cyklach fotografii akcentują przeróżne konteksty utworów. Można jednak dla wszystkich prac wyodrębnić wspólny mianownik, którym jest – typowe dla romantyzmu – silne nacechowanie emocjonalne.

Gratulujemy laureatom konkursu, wszystkim uczestnikom dziękujemy za zainteresowanie
i udział w nim, a Państwa zachęcamy do obejrzenia wystawy.

Dział Informacji Naukowej
Ewa Mec
Aneta Powalska-Pietrzak

OTWÓRZ WYSTAWĘ