Kobiety, dziewczyny, dziewczynki –
postacie, obok których nie można przejść obojętnie.

Kobiety były i są bohaterkami literatury i sztuki. W zależności od epoki zmieniała się ich rola w społeczeństwie i kulturze. Dziś trudno uwierzyć, że niegdyś kobietom nie wolno było: decydować o sobie, uczęszczać do szkoły, studiować na uniwersytetach, pracować zawodowo, przemawiać, posiadać majątku, ani głosować… Wydaje się nieprawdopodobne, że kobiety uważano za niezdolne do racjonalnego myślenia. A ich „naturalną" pozycję społeczną określało bycie własnością ojca, brata, męża.

Oczywiście to ta ciemniejsza, ale jak ważna, część historii kobiet. Naturalnie na kartach historii kobiety zapisały się jako zręczni dyplomaci, doskonali stratedzy i agenci, rewolucjoniści, odpowiedzialni władcy, wybitni naukowcy, odkrywcy, ekonomiści…

A jednak … trzeba było kilku stuleci, aby dotrzeć do momentu, w którym jesteśmy obecnie. To wynik działań wielu odważnych działaczek, aktywistek i sufrażystek. Prezentowana wystawa publikacji popularnonaukowych adresowanych do dzieci i młodzieży jest swoistym kolażem, a raczej literackim bukietem, dedykowanym wszystkim młodym czytelniczkom
i ich towarzyszom. Jest to raczej zestawienie obrazów niż, nawet uproszczona, historia. Prezentacja jest mozaiką przedstawiającą odważne, wybitne, uzdolnione kobiety. Życzymy ekscytujących niespodzianek i dobrej zabawy przy wspólnej lekturze.


Zapraszamy do obejrzenia wystawy

Dział Dziecięcy

OTWÓRZ WYSTAWĘ