Jak to dawniej bywało…w bibliotekach.
Historia bibliotek oraz bibliotekarstwa łódzkiego i wojewódzkiego w zdjęciach.

Podstawą prawną działalności bibliotek publicznych w Polsce po II wojnie światowej stał się „Dekret z dnia 17 kwietnia 1946 r. o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi”.
W wyniku realizacji postanowień „Dekretu” zaczęto organizować, przystosowaną do podziału administracyjnego, ogólnopolską sieć bibliotek publicznych – powiatowych, miejskich i gminnych. Jego wykonanie okazało się niezmiernie trudne ze względu na zniszczenia wojenne. W 1946 r.
w województwie łódzkim funkcjonowało 60 placówek, natomiast 3 lata później było ich już 239. W 1950 r. powstała Wojewódzka Biblioteka Publiczna, w 1954 r. zaczęto łączyć biblioteki powiatowe z miejskimi funkcjonującymi w obrębie władz powiatowych. W tym okresie rozpoczęła się organizacja bibliotek gromadzkich, zgodnie z nowym podziałem administracyjnym, który w miejsce gmin wprowadził gromady. W 1955 r. w sieci bibliotecznej funkcjonowało 470 placówek.1 Dla porównania, w roku 2001 czyli w okresie, z którego pochodzą ostatnie zdjęcia prezentowane na wystawie w województwie pracowało 585 bibliotek i filii oraz 93 punkty biblioteczne. W bibliotekach zatrudnionych było 1213 pracowników działalności podstawowej. Biblioteki w województwie łódzkim obsługiwały 476 861 czytelników 2.

Na wystawie prezentowane są zdjęcia ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Ukazane są na nich lokale biblioteczne, wnętrza bibliotek i działania prowadzone przez bibliotekarzy na przestrzeni lat. Wszystkie zdjęcia pochodzą z okresu powojennego, najwcześniejsze datowane z lat 50. XX wieku. Niestety większość zdjęć nie posiada precyzyjnych opisów, w związku z tym umiejscowienie ich
w czasie i przestrzeni nie zawsze jest możliwe. Mimo wszystko zdecydowałyśmy się na przedstawienie tych zdjęć, nawet ze szczątkowym opisem, aby ujrzały światło dzienne.


Zapraszamy do obejrzenia wystawy

Danuta Wachulak i Anna Wejman
Dział Metodyki, Analiz i Szkoleń


____________________
1 Siekowski, E. Działalność bibliotek publicznych w woj. łódzkim w latach 1945-1968, Rocznik Łódzki, XIV, 1970,      s.329-335.
2 Sprawozdanie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego za rok 2001, Łódź,      Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2003.OTWÓRZ WYSTAWĘ