Zaszachowane Łódzkie

Od Akiby Rubinsteina i Łódzkiego Towarzystwa Zwolenników Gry Szachowej do współczesności

Zapraszamy do obejrzenia wystawy


wystawa przygotowana przez
Dział Zbiorów Regionalnych

OTWÓRZ WYSTAWĘ