Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią…
wystawa online z okazji 40. rocznicy ogłoszenia stanu wojennego.

13. grudnia 1981 r. gen. Wojciech Jaruzelski ogłosił wprowadzenie stanu wojennego. Władzę tymczasową przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON). Tego dnia rozpoczęły się również pierwsze internowania działaczy opozycyjnych w ramach rozpoczętej o północy akcji „Jodła”.

Dla mieszkańców Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, kraju dotkniętego pogłębiającym się kryzysem gospodarczym i licznymi niepokojami społecznymi, oznaczać to miało radykalne ograniczenie swobód obywatelskich, represje polityczne, zaostrzenie cenzury, pogłębienie kryzysu gospodarczego i wiążący się z tym dotkliwy deficyt towarów. Pomimo licznych akcji protestacyjnych organizowanych przez NSZZ „Solidarność” na terenie całego kraju stan wojenny trwał kolejne 586 dni.

W tym czasie internowano ok. 10 tys. osób, a przynajmniej 40 osób straciło życie w wyniku intencjonalnego działania władz. Inne scenariusze niż stan wojenny, były znacznie bardziej czarne – pisał po latach Wojciech Jaruzelski, który aż do swojej śmierci w 2014 roku utrzymywał, że decyzja ta była wyborem mniejszego zła wobec groźby inwazji wojsk radzieckich. Inna była opinia Lecha Wałęsy stojącego wówczas na czele władz NSZZ „Solidarność”: Byliśmy głównym filarem układu sowieckiego i mogły być różne naciski.
Ale ja na miejscu generała podjąłbym inną decyzję, spróbowałbym się dogadać z Kościołem i Solidarnością, żeby przechytrzyć Moskwę.

Czytelników zainteresowanych różnorodnością opinii i wspomnień z tego wyjątkowego w historii Polski okresu zapraszamy do zapoznania się ze zbiorami Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy

Dział Zbiorów Regionalnych

OTWÓRZ WYSTAWĘ