Ochrona danych osobowych – ryzyko i skutki
28 stycznia 2022 r. – Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych

Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony na 28 stycznia przez Komitet Ministrów Rady Europy. Obchodzony jest w rocznicę sporządzenia KONWENCJI 108 RADY EUROPY Z DNIA 28 STYCZNIA 1981 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Konwencja ta, jest najstarszym aktem prawnym o zasięgu międzynarodowym, który reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.

Dzień Ochrony Danych Osobowych ma zwrócić uwagę wszystkich obywateli państw Europy na kwestie związane z ochroną danych i przyczynić się do podniesienia poziomu wiedzy w tym zakresie. W tym dniu, w całej Europie odbywają się różnorakie spotkania, konferencje, warsztaty oraz inne imprezy towarzyszące, które są okazją do zdobycia informacji na temat ochrony danych osobowych.

Polska włączyła się w organizację Dnia Ochrony Danych Osobowych w 2007 r.

Poniższa wystawa wirtualna oraz dołączona do niej bibliografia zawiera prezentację autorskiego wyboru literatury (książki, artykuły z czasopism) zgromadzonej w Naszej Bibliotece, a dotyczącej ochrony danych osobowych w różnych dziedzinach działalności współczesnego społeczeństwa.

Celem tej wystawy oraz bibliografii jest popularyzacja i uwrażliwienie na ochronę danych osobowych, a także podkreślenie wagi odpowiedniej ochrony danych zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym każdego obywatela oraz instytucji.

Bibliografia


Zapraszamy do obejrzenia wystawy

Iwona Jaroszek
Dział Informacji Naukowej

OTWÓRZ WYSTAWĘ