Na rubieżach umysłu. UFO w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Marszałka Józef Piłsudskiego w Łodzi

Wszechświat jest nie tylko dziwniejszy, niż sobie wyobrażamy,
jest dziwniejszy, niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić.
John Burdon Sanderson Haldane

Jak na zjawisko o niejasnym, a nawet wątpliwym statusie ontologicznym UFO posiada bogate piśmiennictwo, stało się także „bohaterem” niezliczonych mniej lub bardziej kiczowatych, ale
i czasem całkiem udanych artystycznie, a nawet wybitnych filmów, programów telewizyjnych, podcastów i innych form przekazu. Wbrew utartym opiniom UFO nie musi być zjawiskiem pochodzącym spoza naszej planety. Wzięte z nomenklatury US Air Force określenie „Unidentified Flying Object” oznaczało przecież KAŻDY obiekt latający niemożliwy do rozpoznania przez pilotów. A mógł to być na przykład nieznany typ samolotu bez oznakowania, jakiś rodzaj balonu itp. Ponoć amerykańskie służby specjalne upowszechniały swego czasu pogłoski o „latających spodkach”, aby zamaskować testy,
a czasem katastrofy eksperymentalnych konstrukcji powietrznych. Zresztą nasilenie doniesień o UFO przypada na okres Zimnej Wojny i także strona radziecka miała
w odnośnej sprawie swój udział. Nie wspominając o tropie związanym z Trzecią Rzeszą, pociskami V1/V2 i legendarnym latającym dyskiem „Haunebu”.

Wachlarz interpretacji zjawiska jest jednakże bardzo szeroki i obejmuje oczywiście także najbardziej popularne narracje, sugerujące pozaziemskie a nawet nadprzyrodzone wytłumaczenia fenomenu. Licznych zwolenników ma hipoteza o powtarzających się – jak niektórzy utrzymują od setek, a może tysięcy lat – na Ziemi odwiedzinach „Kosmicznych Braci”, czy też „bogów” albo zgoła „najeźdźców” a przynajmniej „szpiegów”. Ludzie religijni już to konstruują wokół zjawiska rozmaite, wywodzące się często z okolic New Age osobliwe kulty, już to – w obrębie ortodoksji religii tradycyjnych – przypisują UFO znaczenie okultystyczne i demoniczne. Jakąkolwiek nie byłaby prawda – cała prawda i tylko prawda – na dany temat, jego popularność zdaje się wskazywać na fakt istnienia w człowieku głębokich i żywotnych potrzeb, na które opisywany kompleks zagadnień próbuje odpowiadać.

Dla poszukiwaczy różnych wymiarów prawdy, dla romantyków Nieznanego, miłośników osobliwości i wszelkich zainteresowanych problematyką UFO Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi przechowuje szereg materiałów, których reprezentację przedstawia niniejsza wystawa on-line…

Zapraszamy do obejrzenia wystawy


Wielisław Marinow
Dział Informacji Naukowej

OTWÓRZ WYSTAWĘ