BOŻE CIAŁO

Boże Ciało obchodzi się w czwartek – jedenastego dnia po Zielonych Świątkach, między 21 maja i 23 czerwca.

W Polsce obchody Bożego Ciała mają bardzo długą tradycję – zapoczątkowane zostały w 1320 r. w Krakowie i diecezji krakowskiej, wprowadzone tam przez biskupa Nankera. Od XV wieku aż po dzień dzisiejszy stałym elementem tych obchodów są barwne uroczyste procesje, które w dzień Bożego Ciała
(a niegdyś także przez całą oktawę), wychodzą ze wszystkich kościołów i idą do czterech ołtarzy ustawianych na zewnątrz świątyń. Przy każdym ołtarzu czytana jest albo śpiewana Ewangelia i udziela się wiernym błogosławieństwa, na wszystkie cztery strony świata. Ceremonia ta, zgodnie
z intencją Kościoła rozwijać ma kult Chrystusa w Eucharystii. W interpretacji ludowej ta sama w gruncie rzeczy intencja, rozumiana jest nieco inaczej. Oto Bóg opuszcza kościoły, schodzi z ołtarzy i idzie pomiędzy ludzi, żeby być blisko ich zwyczajnych spraw. Franciszek Karpiński pisał w swojej pieśni „Na procesję Bożego Ciała”:

Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba!
Pod przymiotami ukryty chleba.
Zagrody nasze widzieć przychodzi
I jak się dzieciom Jego powodzi…

Procesja Bożego Ciała jest jednym z najbarwniejszych obrzędów chrześcijaństwa. Widoczne jest to zwłaszcza na terenach wiejskich, gdzie do dziś kultywuje się obrzędy i zwyczaje związane ze świętami kościelnymi.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy


Dział Zbiorów Specjalnych

OTWÓRZ WYSTAWĘ