700 LAT BOSKIEJ KOMEDII

„Dante będzie żyć wiecznie, gdyż widoczne to, że nikt go nie czyta” – powiedział Wolter. Ironiczny charakter tej uwagi można łatwo obalić śledząc wpływ „Boskiej Komedii” na ewolucję większości dziedzin kultury nowożytnej. Inspiracje dantejskie wyraźnie zarysowane w literaturze, muzyce, malarstwie, rzeźbie do czasów współczesnych, przeniknęły także do filmów, komiksów i gier komputerowych. Zjawiska te nieodparcie przywołują na myśl pytania o przyczyny, za sprawą których poemat Dantego choć niezwykle trudny
w odbiorze - zarówno w płaszczyźnie literackiej jak i treściowej - przez 700 lat nie stracił aktualności i nie został zapomniany?

Odpowiedź na to pytanie tkwi w specyfice poezji Dantego. Relacja z podróży w trzy sfery zaświatów, daje autorowi asumpt do szczegółowej analizy natury ludzkiej. Poeta na konkretnych przykładach napotkanych „za bramą” dusz, wskazuje drogi, którymi ludzie zmierzają do wiecznego potępienia, z napotkanymi w Czyśćcu cieniami prowadzi dialogi
o odkupieniu win, aż wreszcie wędrując z ukochaną w Raju pokazuje czytelnikom czym jest zjednoczenie zbawionej duszy ze Stwórcą. „Boska Komedia” przesycona wartościami chrześcijańskimi i łącząca w sobie idee antycznej filozofii i mitologii ma charakter uniwersalny i ponadczasowy.

700. rocznica śmierci Dantego Alighieri i zakończenia poematu Boska Komedia, nie mogła minąć bez echa w WBP. Wydarzeniom tym była poświęcona wystawa w hollu Biblioteki. Ekspozycja obejmowała dokumenty dotyczące życia i twórczości wielkiego włoskiego poety, a także te które omawiały funkcjonowanie „Boskiej Komedii” w szeroko rozumianej kulturze nowożytnej. Na wystawie znalazły się książki z zakresu krytyki literackiej, translatoryki, omówienia motywów dantejskich w literaturze, sztuce, filmie, teatrze. Uzupełniono ją bogatym materiałem ikonograficznym w postaci artystycznych wizji zaświatów, a także ilustracjami do „Boskiej Komedii” autorstwa najwybitniejszych malarzy i grafików. Dodatkowo zaprezentowano na niej zdjęcia Magdy Hueckel ze spektaklu "Boska komedia" w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego, którego premiera miała miejsce 8.02.2020 r. w Teatrze Powszechnym w Warszawie.

Ekspozycję można było oglądać od 8 marca do 2 kwietnia 2021 r.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia!


Dział Informacji Naukowej

OTWÓRZ WYSTAWĘ