Wizjer z widokiem na wolność. Polska science-fiction z okresu PRL w zbiorach WBP im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi

Pamięci Adama Wiśniewskiego-Snerga

Wystawa wirtualna pt. „Wizjer z widokiem na wolność. Polska science-fiction z okresu PRL w zbiorach WBP im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi” dotyczy zjawiska literackiego i społecznego, jakim w okresie Polski Ludowej była rodzima fantastyka naukowa, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. fantastyki socjologicznej, nurtu o znaczeniu szczególnym dla ówczesnego społeczeństwa polskiego, kierunku wyrażającego „w przebraniu” s-f żywotne tęsknoty, nadzieje i idiosynkrazje Polaków, odczuwających panujący wtedy porządek państwowy jako narzucony i obcy.

Pisanie fantastyki naukowej w PRL-u samo w sobie mogło być postrzegane jako „akt insurekcyjny”, gatunek ten bowiem był przez władze traktowany z nieufnością (jako wytwór zachodniej popkultury), a nawet – zwłaszcza początkowo – wręcz źle widziany, chyba, że… propagował „świetlaną przyszłość komunizmu”, jak choćby w przypadku niesławnych „Astronautów” Stanisława Lema.

Celem wystawy jest przypomnienie lub przybliżenie Odbiorcom – zależnie od posiadanej świadomości tematu – wyżej wspomnianej literackiej dziedziny, która oprócz aktualności w czasach „demokracji ludowej” posiada znaczenia i wartości uniwersalne, odnoszące się do zagadnień zniewolenia/wolności jednostek ludzkich i całych społeczeństw w każdych czasach

Zapraszamy do obejrzenia wystawy

Wielisław Marinow,
Dział Informacji Naukowej WBP w Łodzi

OTWÓRZ WYSTAWĘ