„Uradowaliście dziś moje serce” : śladami Jana Pawła II po ziemi łódzkiej

Karol Wojtyła – kto z nas nie kojarzy tego imienia i nazwiska? Późniejszy papież Jan Paweł II, poeta, aktor, myśliciel, pielgrzym, miłośnik gór... Pomimo upływu lat Ojciec Święty wciąż jest dla rodaków kimś ważnym, kto wiele zrobił dla Polski i komu wiele zawdzięczają. Jednocześnie jest on swoistym wzorem
i autorytetem, o którym pamięć ciągle trwa.

Rok 2020 jest rokiem szczególnym dla uczczenia Jana Pawła II. Osiemnastego maja będziemy obchodzić setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły, a 2 kwietnia minęło 15 lat od śmierci papieża.

Z okazji tych okrągłych rocznic pragniemy pokazać Państwu związki Jana Pawła II z regionem łódzkim. Papież odwiedził Łódź i Łowicz nie tylko podczas swoich dwóch pielgrzymek, ale również wcześniej bywał
w Łódzkiem – jeszcze jako kardynał. Także w sercach i pamięci łodzian Ojciec Święty trwale się zapisał, czego są świadectwem liczne pomniki, tablice pamięci, wydarzenia upamiętniające Jana Pawła II.

Te wszystkie ślady Karola Wojtyły mogą Państwo odkryć, oglądając wirtualną wystawę „Uradowaliście dziś moje serce” : śladami Jana Pawła II po ziemi łódzkiej, przygotowaną przez Dział Zbiorów Regionalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi.
Na kolejnych slajdach będą mogli Państwo obejrzeć fragmenty książek i czasopism, dokumenty życia społecznego, zdjęcia i pocztówki, które pokazują więzi Ojca Świętego
z ziemią łódzką.

Wystawa wirtualna powstała na podstawie wystawy stacjonarnej pod tym samym tytułem, którą można obejrzeć w Holu Głównym Biblioteki, i prezentuje tylko część bogatego zbioru materiałów na ten temat.


Serdecznie zapraszamy do oglądania!

Dział Zbiorów Regionalnych

OTWÓRZ WYSTAWĘ