Zanim ruszył pierwszy tramwaj

23 grudnia 1898 roku wyjechały w trasy pierwsze łódzkie tramwaje elektryczne. Na ówczesne czasy był to najnowocześniejszy miejski środek transportu. Łodzianie oczekiwali na nie dość długo. Decyzję
o uruchomieniu tramwaju, wtedy jeszcze konnego, władze miasta podjęły w 1883 roku. Potem przez wiele lat w prasie pisano o zmieniających się koncepcjach oraz o staraniach wielu firm o uzyskanie koncesji na ich budowę. W listopadzie 1898 w Rozwoju napisano „Z naszemi tramwayami dzieje się to samo, co z końcem świata. Ludzie przepowiadają zagładę wszech bytu co lat parę, a ono nie przychodzi, to samo tramwaje łódzkie zapowiadają swoje otwarcie na różne terminy
i żadnego nie dotrzymują.”

Na wystawie zaprezentowano wybrane notatki z ówczesnej prasy, ilustrujące wielkie zainteresowanie jakim temat łódzkiego tramwaju się cieszył.

Wybrany materiał dostępny jest w Bibliotece Cyfrowej - Regionalia Ziemi Łódzkiej. Ułożony został chronologicznie. Pierwsza wzmianka o planach budowy pochodzi
z piotrkowskiego „Tygodnia” z 1883 roku.

W lewym górnym rogu slajdów znajdują się linki do czasopism, w których dana notka jest zamieszczona.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy

OTWÓRZ WYSTAWĘ