Sztuka pisania listów – listy pisarzy i artystów w rękopisach Działu Zbiorów Specjalnych

W dzisiejszych czasach nie piszemy już tradycyjnych listów. Zastąpiły je telefony komórkowe, e-maile i mnóstwo innych sposobów komunikacji internetowej. Współczesne wiadomości rzadko kiedy przekraczają długość kilku zdań i zazwyczaj mają charakter czysto informacyjny. Zupełnie innych umiejętności wymagało zapisanie dwóch, trzech czy nawet czterech kartek papieru, tak aby odbiorca przeczytał je z zainteresowaniem. Pisanie listów było swoistym rodzajem sztuki, w którym niebagatelną rolę odgrywał ładny, czytelny charakter pisma.

Dla współczesnego czytelnika listy z przeszłości stały się cennym źródłem bezpośrednich informacji o autorze i tle obyczajowym.

Warto się o tym przekonać sięgając do korespondencji znanych pisarzy: Henryka Sienkiewicza, Władysława Stanisława Reymonta, Marii Dąbrowskiej, Kornela Makuszyńskiego, Juliana Tuwima, Jana Sztaudyngera czy Czesława Miłosza. W naszych zbiorach rękopiśmiennych są również listy wybitnej śpiewaczki operowej Ady Sari, jednej
z najwybitniejszych polskich aktorek Ireny Eichlerówny oraz największej gwiazdy polskiego kina w okresie dwudziestolecia międzywojennego – Jadwigi Smosarskiej.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy

Elżbieta Domagalska

OTWÓRZ WYSTAWĘ