A gdy na wojenkę szli… pieśni i piosenki niepodległościowe

Mimo, iż od odzyskania niepodległości minęły 102 lata, to pieśni i piosenki patriotyczne są nadal chętnie wykonywane podczas świąt narodowych, czy rocznic ważniejszych wydarzeń historycznych. Ich popularność wynika nie tylko z faktu, iż dotyczą przełomowych wydarzeń z dziejów historii Polski, gdy tworzono je jako manifestacje polityczne, ale przede wszystkim z tego, że są melodyjne, pogodne chociaż dotyczą niełatwego żołnierskiego życia.
Przeważnie występują pod różnymi wariantami tytułu,
z melodiami pochodzącymi z polskich pieśni ludowych, powstańczych lub patriotycznych. Twórcy często też sięgali po muzykę rosyjską, węgierską, czy francuską oraz po melodie
z oper i operetek.

Na wystawie przedstawiono w układzie chronologicznym wybrane piosenki i pieśni legionowe w postaci wydawnictw nutowych oraz śpiewników, od czasów powstania listopadowego po lata 20-te XX w.

Pojawiają się takie utwory jak pieśni związane z powstaniami – „Jeszcze jeden mazur dzisiaj”, „Bywaj dziewczę zdrowe”, „Warszawianka”, czy z rabacją galicyjską – „Z dymem pożarów” oraz późniejsze piosenki kawaleryjskie – „Wizja szyldwacha”, „Leguny w niebie”.

Wśród druków muzycznych znajduje się także ulubiona piosenka Marszałka Józefa Piłsudskiego – „My Pierwsza Brygada”, czy też „Ej dziewczyno”, do których słowa ułożył Kornel Makuszyński.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy

Wystawę przygotował Dział Zbiorów Audiowizualnych

OTWÓRZ WYSTAWĘ