Proszę dzieci, Kern zaprasza...do zdjęcia


Laureaci konkursu fotograficznego „Proszę dzieci, Kern zaprasza...do zdjęcia” na najlepsze przebranie za postać
z utworów Ludwika Jerzego Kerna.

Zachęcamy do obejrzenia galerii z nagrodzonymi zdjęciami w konkursie fotograficznym „Proszę dzieci, Kern zaprasza...do zdjęcia”. Całość uzupełniliśmy fotorelacją z uroczystości wręczenia nagród, która odbyła się 21 września br. w Bibliotece.

Do konkursu zaprosiliśmy wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym i klas I-III szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego.

Zadaniem uczestnika konkursu był wybór postaci i przygotowanie przebrania za bohatera
z utworów Ludwika Jerzego Kerna i zaprezentowanie się w przebraniu na zdjęciu.

Konkurs „Proszę dzieci, Kern zaprasza...do zdjęcia” przygotowany został w ramach projektu „Jaśnie Pan Kern” i miał na celu popularyzację życia i twórczości Ludwika Jerzego Kerna wśród dzieci oraz zachęcenie najmłodszych do rozwijania i prezentowania własnych pomysłów artystycznych. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i życzymy kolejnych sukcesów literackich i artystycznych!

Do obejrzenia galerii zaprasza Biuro Promocji oraz Dział Metodyki, Analiz i Szkoleń.

OTWÓRZ WYSTAWĘ