Wiek XIX to okres szczególny w historii związków polsko-francuskich.
Jego pierwsze trzy dekady zilustrowane zostały w IV-tej części wystawy
pt. „Francja w Bibliotece Miasta Włókniarzy. Francusko-polskie relacje historyczne
i kulturowe w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi”. Kontynuując ten interesujący i ważny temat prezentujemy Państwu trylogię pt.:

„Polacy bez Polski – na ziemi francuskiej 1831-1871”
„La Varsovienne 1831”
„Wielka Emigracja”
„Za Wolność Naszą i Waszą”

Materiały, które znajdziecie Państwo w kolejnych trzech częściach to przede wszystkim polonica, które powstawały na gościnnej ziemi francuskiej
w burzliwych czasach Królestwa Polskiego, monarchii lipcowej,
Powstania Listopadowego, Wielkiej Emigracji, Powstania Styczniowego
oraz Komuny Paryskiej.

XIX – wieczne polonica francuskie znajdujące się w naszej Bibliotece, stanowią kolekcję niezwykłą, unikalną i bardzo cenną jako dokumenty, źródła historyczne
i literackie odzwierciedlające dorobek polskiego piśmiennictwa i kultury na obczyźnie z czasów, gdy państwo polskie nie istniało na mapach świata.
Ale byli wówczas Polacy... i przychylni im i sprawie polskiej Francuzi... Prezentowane polonica francuskie ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej należą do polskiego dziedzictwa narodowego.

Bogusława Karbowska
Dział Informacji Naukowej

Bal w Hôtel Lambert (Polonez Chopina) - M. Kwiatkowski (1849-1862)

OTWÓRZ WYSTAWĘ