Bitwa Warszawska we wspomnieniach uczestników.


W dziejach narodów są wydarzenia, których nie przyćmi czas. Ich przebieg i znaczenie dziejowe - zawsze żywe w pamięci - stanowią źródło siły moralnej i poczucia tożsamości narodowej wielu kolejnych pokoleń.

Przypadająca w tym roku 100. rocznica Bitwy Warszawskiej daje asumpt do przypomnienia jednego z najważniejszych zwycięstw
w historii oręża polskiego. Mówiąc o Bitwie Warszawskiej musimy pamiętać, że terminem tym określa się serię ciężkich walk stoczonych z Armią Czerwoną od 13 do 26 sierpnia 1920. Stanowiły one kulminacyjny moment wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920.

Celem wystawy jest przybliżenie czytelnikom atmosfery dramatycznych
dni drugiej połowy sierpnia 1920.

Materiał ikonograficzny uzupełniono fragmentami wspomnień
naocznych świadków Cudu nad Wisłą.

Prosimy o potraktowanie wystawy online jako zaproszenia do odwiedzin w Bibliotece
i zapoznania się z ekspozycją stacjonarną, znacznie bardziej rozbudowaną, którą udostępnimy wszystkim zainteresowanym w dniach 10.08-04.09.2020

Wystawę przygotowała Ewa Mec
Dział Informacji Naukowej

OTWÓRZ WYSTAWĘ