"Dyrektor z ogłoszenia” . Sylwetka Jana Augustyniak -
pierwszego dyrektora WBP w 50. rocznicę śmierci 17.01.1971.

„Pierwszy etatowy bibliotekarz Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Łodzi, pełniący funkcję jej kierownika w latach 1917- 1939.
W latach 1945-1963 dyrektor MBP. Inicjator i niestrudzony realizator budowy nowego budynku Biblioteki przy ul. Gdańskiej. Twórca miejskiej sieci bibliotek publicznych. Działacz społeczny
i nauczyciel wielu pokoleń bibliotekarzy. Teoretyk i praktyk wielu dziedzin bibliotekarstwa”. Podobnie brzmiące notki znajdziemy
w licznych opracowaniach biograficznych i leksykonach. Lista dokonań dyr. Jana Augustyniaka jest długa, a jego zasługi dla łódzkiej oświaty i kultury nie do przecenienia.

Z zachowanych w Bibliotece zapisków i publikacji pierwszego Dyrektora WBP wyłania się nie tylko głęboka wiedza i pasja autora. Mówiąc
o dyr. Augustyniaku należy ze szczególną mocą podkreślić jego stosunek do ludzi, zarówno czytelników jak i pracowników Biblioteki.

Człowiek o wielkim sercu, głęboko zainteresowany potrzebami użytkowników biblioteki, pilnie obserwujący zmiany w środowisku biblioteki, wśród licznych obowiązków znajdujący czas na prywatne rozmowy z osobami korzystającymi z czytelni lub katalogów, szczerze zatroskany o los ludzi nie mających warunków do nauki, gotowy wyciągnąć pomocną dłoń do potrzebujących – taki właśnie był pierwszy dyrektor WBP Jan Augustyniak. Takim zapamiętali go czytelnicy i pracownicy Biblioteki.

Zachęcamy do zapoznania się z wystawą.

Ewa Mec
Dział Informacji Naukowej

OTWÓRZ WYSTAWĘ