„Wojna polsko-bolszewicka: rok 1920 w prasie ogólnopolskiej i łodzkiej”

100. rocznica Bitwy Warszawskiej to szczególna data
w tegorocznym kalendarzu świąt i rocznic. Wydarzenie to zostało szczegółowo przeanalizowane i opisane przez historyków, strategów wojskowych, polityków, socjologów, itp. Istnieje ogromna liczba monografii naukowych, prac zbiorowych, czy też literatury
o charakterze popularnym dotyczącym obrony Warszawy.

W naszym przekonaniu publikacje prasowe, które ukazywały się
w okresie od lipca do września 1920 roku w prasie ogólnopolskiej
i łódzkiej, mają szczególną wartość. Doniesienia prasowe – jak żadne inne dokumenty piśmiennicze – oddają atmosferę chwili, poruszają wszystkie aspekty życia społecznego owych czasów, stanowią żywe świadectwo bohaterstwa, poświęcenia i patriotyzmu polskiego. Zachęcamy do zapoznania się
z wyborem materiałów prasowych z tamtego okresu.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy

Aneta Powalska-Pietrzak
Dział Informacji Naukowej

OTWÓRZ WYSTAWĘ