Wystawa przygotowana w 100. rocznicę urodzin
Gustawa Herlinga-Grudzińskiego


Gustaw Herling–Grudziński to jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej literatury emigracyjnej. Pisarz i publicysta, człowiek wielkiego intelektu, moralista, wierny określonym zasadom etycznym i politycznym. Bezkompromisowy kronikarz otaczającej go rzeczywistości, stawiający opór nicości, totalitaryzmom i złu.

Punktem wyjścia i inspiracją dla autorek wystawy stały
się słowa pisarza, owe zapiski emigranta, które oscylują wokół pojęć i ideałów, które Herling–Grudziński uważał za istotne: prawda, wierność, wolność czy nadzieja.

Pisarz przyszedł na świat 20 maja 1919 roku w Kielcach.
W okresie studiów polonistycznych współpracował z licznymi czasopismami kulturalnymi. W roku 1940 został aresztowany w Grodnie przez NKWD i skazany na pięć lat więzienia w sowieckich łagrach. Zwolniony na mocy układu Sikorski – Majski w 1942 roku, Związek Sowiecki opuścił wraz z Armią Andersa. Walczył pod Monte Ciasno.
W 1947 roku współtworzył wraz z Jerzym Giedroyciem „Kulturę”.
W latach 1952 – 1955 współpracował z Radiem Wolna Europa. W 1955 roku osiadł na stałe w Neapolu wraz z żoną Lidią Croce.
Zmarł 4 lipca 2000 roku.

Nie sposób w tak niewielu słowach opisać i przybliżyć życie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, jego twórczość i przemyślenia. Należy mieć jednak nadzieję, że wystawa będzie inspiracją do bliższego poznania twórczości pisarza. Wszak to, co po nim zostało to myśli zapisane w słowach.

Serdecznie zapraszamy!

Ewa Nowak – Wawrzyniak
Katarzyna Sztajnert
Dział Informacji Naukowej

OTWÓRZ WYSTAWĘ