Wielkanoc na starej pocztówce
Wystawa Działu Zbiorów Specjalnych


Wielkanoc jest najstarszym i najważniejszym świętem religijnym, obchodzonym uroczyście już od czasów pierwszych chrześcijan. Na przełomie VII i VIII wieku przyjęto, że Wielkanoc obchodzona będzie w niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca.

Ile jest obrzędów wielkanocnych – tyle ich przedstawień znajdziemy na pocztówkach. Zderzają się tu różne style malarskie, zaskakuje dobór kolorów i pomysły ilustratorów, ale w zdecydowanej większości są to pocztówki barwne.

Eksponaty na wystawie ułożone są w porządku chronologicznym – od najstarszych, pochodzących z początku XX. wieku po lata pięćdziesiąte. Pochodzą z liczącej ponad
28 tys. sztuk kolekcji kart pocztowych znajdującej się w Dziale Zbiorów Specjalnych.

Zapraszamy

Elżbieta Domagalska
Kierownik Działu Zbiorów Specjalnych

OTWÓRZ WYSTAWĘ