„Pudełko zwane wyobraźnią” – wystawa prac uczestników konkursu Herbertowskiego

Wyobraźnia nie zna granic…Udowodnili to uczestnicy konkursu „Pudełko zwane wyobraźnią”, którzy wykonywali ilustracje do wiersza Zbigniewa Herberta pod tym samym tytułem.

Wpłynęło ponad 100 prac strong>wykonanych przez uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego. Jury długo obradowało, by móc wskazać zwycięzców. Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów literacko-artystycznych.

Konkurs „Pudełko zwane wyobraźnią” organizowany był w 2018 r. w ramach projektu „Pan Cogito odwiedza bibliotekę” realizowanego w ramach obchodów Roku Herberta. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Patroni medialni: Radio Łódź, TV TOYA, Region Kultury. Opieka medialna: Dziennik Łódzki.

Na wystawie prezentowane są prace spełniające wymogi regulaminu.

Wystawę przygotowało Biuro Promocji.

OTWÓRZ WYSTAWĘ