Stanisław Moniuszko w Bibliotece Cyfrowej Regionalia Ziemi Łódzkiej


W 2019 roku przypada dwusetna rocznica urodzin Stanisława Moniuszki – wybitnego kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga, dyrektora Teatru Wielkiego w Warszawie, twórcy polskiej opery narodowej.

Uchwałą Sejmu RP rok 2019 został ustanowiony Rokiem Stanisława Moniuszki. W ogólnopolskie obchody włączyło
się również województwo łódzkie (Rok Moniuszki). Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi przygotowała z tej okazji m. in. wystawę on-line pt. „Stanisław Moniuszko w prasie łódzkiej - ze zbiorów Biblioteki Cyfrowej Regionalia Ziemi Łódzkiej”.

Składający się na ekspozycję materiał to głównie notki i krótkie artykuły z codziennej prasy regionalnej. Znajdziemy wzmianki o życiu i twórczości kompozytora, recenzje inscenizacji, reklamy przedstawień i filmów opartych na jego twórczości oraz inne ciekawostki. Materiał ułożony został chronologicznie. Najstarsza notatka pochodzi z „Dziennika Łódzkiego”
z 21 września 1884 roku.

Krótkie wzmianki umieszczone są na slajdach w całości. Artykuły opublikowano tylko
we fragmentach. Pełne teksty dostępne są w linkach zamieszczonych w lewym górnym rogu slajdów. W przypadku pojawienia się zapytania o sposób wyświetlenia treści publikacji najlepiej wybrać opcję „pozostaw obsługę przeglądarce”.Zapraszamy do obejrzenia wystawy.

OTWÓRZ WYSTAWĘ