Bohaterowie naszego regionu:w 100-lecie Odzyskania Niepodległości

Sto lat temu, 11 listopada 1918 r., Rada Regencyjna oddała władzę wojskową i naczelne dowództwo nad podległymi jej wojskami polskimi w ręce Marszałka Józefa Piłsudskiego. Również w tym dniu Niemcy podpisały zawieszenie broni, które zakończyło I wojnę światową. Dla Polaków był to dzień przełomowy, ponieważ po 123 latach nieobecności na mapach Europy, Polska odzyskała niepodległość.

Odzyskiwanie wolności nie było procesem krótkim i łatwym – wręcz przeciwnie – trwało kilkadziesiąt lat i toczyło się na wielu płaszczyznach. I przede wszystkim – wolność nie była dana na zawsze. Polacy wciąż musieli o nią walczyć. Chaos gospodarczy II Rzeczypospolitej, II wojna światowa, okres PRL-u to również czasy, w których musieliśmy bronić swojej niepodległości.

Walka na froncie, działalność konspiracyjna, organizowanie tajnego nauczania, dbanie o kulturę i krzewienie jej wśród rodaków to działania, które połączyły mieszkańców całego kraju. Niniejsza wystawa prezentuje wybrane postaci, związane z regionem łódzkim, które zapisały się w historii odzyskiwania niepodległości.

Wystawę przygotował Dział Zbiorów Regionalnych

OTWÓRZ WYSTAWĘ