„Nutą pokrzepienia, czyli Józef Piłsudski w utworach muzycznych”

Wybitna działalność narodowych bohaterów na polu wojskowości, czy polityki nie pozostawała bez wpływu na twórczość artystyczną.

Postawa oraz czyny Marszałka Józefa Piłsudskiego natchnęły wielu muzyków do napisania i zadedykowania jego osobie utworów muzycznych. Ze względu na kryterium tekstowe można podzielić je na trzy grupy: po pierwsze utwory powstałe na jego cześć, po drugie wspomnieniowe
i biograficzne opisujące jego działalność, a po trzecie elegijne, skomponowane w związku z jego śmiercią.

Poniższa wystawa prezentuje kompozycje poświęcone osobie Marszałka Józefa Piłsudskiego
w postaci druków muzycznych oraz śpiewników zgromadzonych w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

Niezależnie od zaprezentowanych utworów, w Dziale Zbiorów Audiowizualnych znajduje się jeszcze wiele pieśni żołnierskich, legionowych i patriotycznych.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy

Wystawę przygotował Dział Zbiorów Audiowizualnych

OTWÓRZ WYSTAWĘ