„Adampol - polska wieś nad Bosforem"

Wystawa ze zbiorów dr. n. med. Jerzego Cianciary
i WBP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Wystawa prezentuje rodzinne fotografie i pamiątki przedstawiające historię kilku pokoleń polskich osadników
w założonej w 1842 r. kolonii Adampol, nazwanej tak na cześć jej twórcy, ks. Adama Czartoryskiego. Unikatowy materiał fotograficzny pozwala obejrzeć zatrzymane w kadrze codzienne życie dawnych mieszkańców Adampola – XIX-wiecznego skrawka Polski w czasach, gdy po trzech rozbiorach Rzeczypospolita zniknęła z mapy Europy.


WYSTAWĘ PRZYGOTOWAŁ DZIAŁ ZBIORÓW SPECJALNYCH

OTWÓRZ WYSTAWĘ