Adam Mickiewicz w pieśni polskiej i obcej

Muzyka w życiu Adama Mickiewicza odgrywała wyjątkową rolę i przejawiała się na wiele sposobów. Dowodem na to, że kochał muzykę i rozumiał ją głęboko są słowa skierowane w 1840 roku do swojego przyjaciela Bohdana Zaleskiego:

„Ty wiesz, gdybym miał pieniądze, porzuciłbym literaturę i książki, osiadłbym na wsi i komponował muzykę. To jest moje dawne pragnienie - komponować”.

Słowa te poniekąd poeta spełnił, gdyż kilkakrotnie podejmował próby komponowania między innymi umuzycznił liryk Do B. Z. Słowiczku mój! A leć, a piej!, czy też w 1832 roku napisał muzykę do wiersza pt. Płacz hetmana Kosińskiego. Córka poety, Maria, w swych Wspomnieniach poświadcza, że Mickiewicz był również autorem melodii do słów Szedł szlachcic do piekła gościńcem bitym oraz próbował nadać kształt muzyczny słowom pierwszej ody Horacego Ibis Liburnis inter alta navium.

Jego poezja stanowiła także niewyczerpane źródło natchnienia i inspiracji muzycznej dla wielu kompozytorów polskich, jak i obcych, a przede wszystkim słowiańskich. Po teksty Adama Mickiewicza sięgnęli między innymi.: Piotr Czajkowski, Michał Glinka, Mikołaj Rimski-Korsakow, Karol Loewe, Fryderyk Chopin, Ignacy Jan Paderewski, czy Stanisław Moniuszko.

Z okazji 220 rocznicy urodzin Wieszcza przygotowaliśmy dla Państwa wystawę, na której prezentujemy najciekawsze wydawnictwa nutowe wybitnych kompozytorów do słów niezwykłego poety, które znajdują się w Dziale Zbiorów Audiowizualnych.


Zapraszamy do obejrzenia wystawy


Wystawę przygotował Dział Zbiorów Audiowizualnych

OTWÓRZ WYSTAWĘ