(…) tradycją nazwać niczego nie możesz. I nie możesz uchwałą specjalną zarządzić ani jej ustanowić. Kto inaczej sądzi, świeci jak zgasła świeczka na słonecznym dworze. Tradycja to dąb, który tysiąc lat rósł w górę. (…) Tradycja naszych dziejów jest warownym murem, to jest właśnie kolęda, świąteczna wieczerza… To jest ludu śpiewanie, to jest ojców mowa, to jest nasza historia, której się nie zmieni. A to co dookoła powstaje, od nowa, to jest nasza codzienność, w której my żyjemy.

Miś [film], reż. Stanisław Breja, 1980.

Szanowni Państwo!

Zgodnie z tradycją z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi ma zaszczyt zaprosić Państwa do obejrzenia wystawy pt. „Przy choince… polskie tradycje bożonarodzeniowe”, która powstała w oparciu o pracę słynnego polskiego historyka, etnografa i folklorysty „Rok polski w życiu, tradycyi i pieśni” oraz ilustracje zaczerpnięte z XIX wiecznego periodyku „Kłosy: czasopismo ilustrowane tygodniowe, poświęcone literaturze, sztuce i nauce”.

Mamy nadzieję, że prezentacja trafnie oddaje niezwykły urok i charakter polskich obchodów Świąt Bożego Narodzenia, a także wzbogaci wiedzę o tożsamości naszego narodu. Stanie się inspiracją i skłoni Państwa do chwili refleksji, sentymentalnych wspomnień i interesujących opowieści w kręgu przyjaciół i rodziny przy blasku choinki.

Z życzeniami spokojnych świąt i wszelkiej pomyślności na Nowy Rok zapraszamy do obejrzenia wystawy.

K. Sztajnert
E. Nowak-Wawrzyniak
Dział Informacji Naukowej

OTWÓRZ WYSTAWĘ