Henryk Sienkiewicz nazywany był hetmanem dusz, krzepicielem serc, ale też Homerem drugiej kategorii. Nikt z mu współczesnych nie pozostawał obojętny wobec jego twórczości. O jego dziełach wypowiadali się między innymi: Eliza Orzeszkowa, Stanisław Brzozowski, Bolesław Prus, Maria Konopnicka, Aleksander Świętochowski, Witold Gombrowicz.

Twórczość Sienkiewicza żarliwie chwalona i ostro krytykowana była na łamach XIX-wiecznej prasy w „Tygodniku Ilustrowanym”, „Głosie”, „Biesiadzie Literackiej”, galicyjskim satyrycznym, krytykującym młodopolską literaturę i obyczajowość, „Liberum Veto”. W 1900 roku z okazji jubileuszu 25-lecia pracy literackiej na cześć Sienkiewicza napisano 10 przykazań i credo. Pojedynkowano się w obronie honoru polskiego pisarza…

Począwszy od publikowania „Ogniem i Mieczem” można powiedzieć, że nie było rozmowy, „która by się od tego nie zaczynała i na tym nie kończyła”.

A on sam nie był obojętny na głosy krytyki… Przeżywał rozterki, popadał w melancholię. Przed plotkami warszawskich ulic uciekł przez Atlantyk do Stanów Zjednoczonych. Tam na preriach i w lasach Dzikiego Zachodu poznał (jak sam pisał w „Listach z Ameryki”) znaczenie słowa wolność. Praca literacka często go przytłaczała. Wizja, którą przelewał na papier pochłaniała go tak mocno, że nie był wstanie ani odpocząć, ani nawet na moment się od niej oderwać. Z czasem zaczęło go męczyć rozdawanie autografów, liczne obiady i przyjęcia wydawane na jego cześć.

Henryk Sienkiewicz przystojny (choć mógłby być nieco wyższy), szarmancki, błyskotliwy i zabawny, obdarzony został również cichą zawiścią niektórych dżentelmenów, bo bez wątpienia cieszył się powodzeniem u płci pięknej.

Do dziś twórczość literacka Henryka Sienkiewicza wzbudza różne emocje. Po dziś dzień twórczości Sienkiewicza albo nie znosimy, albo kochamy.

Bez wątpienia można powiedzieć, że Sienkiewicz otrzymał „rząd dusz”, o który słowami Konrada w III części „Dziadów” prosił Adam Mickiewicz.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ma zaszczyt zaprosić Państwa do obejrzenia wystawy prezentującej wybrane publikacje dzieł Henryka Sienkiewicza.

Prezentację uzupełniają cytaty z wypowiedzi innych pisarzy, krytyków czy wreszcie samego noblisty o procesie twórczym i jego życiu.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy.

K. Sztajnert
E. Nowak-Wawrzyniak
Dział Informacji Naukowej

OTWÓRZ WYSTAWĘ