„Światowy Dzień Oszczędzania”.

31 października każdego roku obchodzony jest Światowy Dzień Oszczędzania. Święto powstało z inicjatywy przedstawicieli banków europejskich, podczas Pierwszej Międzynarodowej Konferencji Kas Oszczędnościowych, która dobyła się w Mediolanie
w 1924 roku. Miało ono na celu „zapewnienie stabilnego i długotrwałego rozwoju społeczeństw poprzez promowanie idei oszczędzania”. W tym celu postanowiono, że
31 października każdego roku wszystkie kraje organizować będą działania edukacyjne kierowane do wszystkich obywateli.

W Polsce w okresie międzywojennym Światowy Dzień Oszczędności obchodzony był uroczyście. W prasie łódzkiej ukazywały się liczne wzmianki o pożytkach płynących z oszczędzania.

Materiały dostępne są w Bibliotece Cyfrowej – Regionalia Ziemi Łódzkiej.

OTWÓRZ WYSTAWĘ