W dobie rozwoju Internetu coraz więcej mówi się i pisze o prawach autorskich. Nie jest to jednak nowy problem. Potrzebę ochrony praw twórców dostrzegano już w poprzednich epokach.

„Trzeba płacić tantiemy”, „Bernard Shaw w sądzie”, „Proces hr. Fredry z teatrem” – to tylko niektóre tytuły doniesień prasowych, które możemy znaleźć na łamach dawnej prasy.

Zapraszamy do obejrzenia wybranych fragmentów z prasy łódzkiej. Materiały te dostępne są w Bibliotece Cyfrowej – Regionalia Ziemi Łódzkiej.

OTWÓRZ WYSTAWĘ