Tomasz Budziarek – łódzki artysta plastyk, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego), gdzie studiował u Stanisława Łabęckiego i Bogusława Balickiego, Jerzego Trelińskiego, Andrzeja Kabały, Andrzeja Szonerta, Krystiana Zielińskiego, Juliusza Narzyńskiego oraz Norberta Zawiszy. Oprócz grafiki projektowej – wydawniczej (okładek, plakatu, składu) uprawia również twórczość z zakresu fotografii, malarstwa i wystawiennictwa. Zrealizował w Muzeum Miasta Łodzi stałe ekspozycje (opracowując również plakaty, katalogi, albumy, foldery, banery, zaproszenia do nich): „Triada. Polacy – Niemcy – Żydzi”, „Gabinet Jana Karskiego”, „Łódź Katolicka”, Galeria Mistrzów Polskich” oraz zrealizował wystawy czasowe: „Kodeks orderowy na co dzień”, „Niespokojna dusza – mjr Henryk Dobrzański ps. Hubal”, „Nekropolie łódzkie”, „Zanim zginęli w Katyniu, Charkowie, Kalininie”, „Biblia – wczoraj i dziś”, „Wybitni artyści żydowscy”, „Łódź portret miasta”, „Uroda codzienności”. Dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych zaprojektował wystawę „Artur Rubinstein. 120 rocznica urodzin”, która w pięciu wersjach językowych gościła w wielu polskich konsulatach i ambasadach na całym świecie. Od trzydziestu lat pracuje w Bałuckim Ośrodku Kultury, gdzie obecnie kieruje działem informacji i wydawnictw. Przez kilkadziesiąt lat zajmował się upowszechnianiem kultury plastycznej organizując kolejne edycje ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Mój Teatr” dla dzieci i młodzieży. Za upowszechnianie kultury i działalność artystyczną uhonorowany: odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej, odznaką Za Zasługi dla Miasta Łodzi. Brał udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych, m.in. „Tomasz Budziarek w 25-lecie pracy twórczej” (Muzeum Miasta Łodzi, 2007), „Korelacje. Michał Stahl i Tomasz Budziarek” (Poleski Ośrodek Sztuki, 2010), „Italissima wystawa fotografii”(Poleski Ośrodek Sztuki, 2012).

Na wystawie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego „Tomasz Budziarek – grafika wydawnicza 1983-2013”, trwającej od 20 lutego do 15 marca 2013 roku zaprezentowano 60 publikacji, w tym: książek o różnej tematyce, wydawnictw albumowych, katalogów wystaw, periodyków, które Tomasz Budziarek opracował graficznie. Eksponowano również plakaty jego autorstwa. Na wystawie on-line prezentowane są okładki publikacji z jubileuszowej wystawy.

OTWÓRZ WYSTAWĘ